Vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH XD Đồng Tâm

Nội dung chuyên đề gồm 3 chương : +Chương I: Những lý luận chung về kế toán “ VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU”. +Chương II: Thực trạng kế toán “ VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU” tại công ty TNHH XD Đồng Tâm. +Chương III: Giải pháp hoàn thiện những vấn đề tồn tại về “ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU” tại công ty TNHH XD Đồng Tâm. CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ “KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU”. 1.1.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU . 1.1.1.Khái niệm , ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền : 1.1.1.1.Khái niệm: Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản lưu động bao gồm: Tiền mặt tại quỹ ; Tiền gửi Ngân hàng , công ty tài chính và tiền đang chuyển . Với tính lưu động cao nhất , vốn bằng tiền được dùng để đáp ứng nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp thực hiện việc mua sắm hoặc chi phí . 1.1.1.2.Ý nghĩa: Vốn bằng tiền dùng để đáp ứng nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp , thực hiện mua bán và chi tiêu. Lượng vốn bằng tiền hiện có đánh giá khả năng thanh toán tức thời các khoản nợ đến hạn . 1.1.1.3.Nhiệm vụ : - Phản ánh đầy đủ kịp thời , chính xác số hiện có , tình hình biến động của các loại vốn bằng tiền của doanh nghiệp . - Thường xuyên theo dõi chặc chẽ việc chấp hành nghiêm chỉnh chế độ thu chi và quản lý tiền mặt , TGNH. - Tuân thủ các nguyên tắc , chế độ quản lý tiền tệ của nhà nước . 1.1.2.Nguyên tắc hạch toán : - Phải sử dụng đơn vị thống nhất là Đồng Việt Nam. - Đối với ngoại tệ phải quy đổi ra Đồng Việt Nam, phải theo dõi tỷ giá giao dịch thực tế của nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ để ghi sổ kế toán . - Nếu có phát sinh chênh lệch giữa tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh với tỷ giá đã ghi sổ kế toán thì: + Số chênh lệch đó được phản ánh vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính (áp dụng cho doanh nghiệp đang trong thời kỳ sản xuất kinh doanh) . + Số chênh lệch đó được phản ánh vảo tài khoản chênh lệch tỷ giá hoái đoái (431) (áp dụng cho doanh nghiệp đang trong thời kỳ đầu tư XDCB hay trong giai đoạn trước hoạt động ). - Các khoản thu chi vốn bằng tiền bằng ngoại tệ phải được theo dõi chi tiết bằng nguyên tệ trên TK007. - - Đối với vàng bạc , kim khí quý , đá quý ở các đơn vị không kinh doanh vàng bạc , đá qúy thì được hạch toán vào tài khoản vốn bàng tiền theo giá hóa đơn hoặc giá thanh toán . Ngoài ra, kế toán còn phải theo dõi chi tiết về số lượng , trọng lượng , quy cách , phẩm chất của từng loại vàng bạc , kim khí quý, đá quý . Khi tính tỷ giá thực tế của ngoại tệ xuất quỹ được áp dụng một trong các phương pháp : + Bình quân gia quyền . + Nhập trước - xuất trước . + Nhập sau - xuất trước . - Đối với vàng bạc , kim đá quý, đá quý khi xuất quỹ ngoài các phương pháp trên còn áp dụng thêm phương pháp thực tế đích danh . - Đối với các khoản nợ phải thu , phải trả có gốc là ngoại tệ khi được thanh toán phải được tính theo tỷ giá lúc nhận nợ . 1.2.KẾ TOÁN TIỀN MẶT TẠI QUỸ: 1.2.1.Khái niệm : Tiền mặt lá số vốn bằng tiền do thủ quỹ bảo quản taị quỹ của doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ , vàng bạc , kim đá quý , đá quý, tín phiếu và ngân phiếu . 1.2.2.Chứng từ và thủ tục kế toán : 1.2.2.1.Chứng từ : - Phiếu thu( Mẫu số 01_TT/BB). - Phiếu chi( Mẫu số 02_TT/BB). - Biên lai thu tiền ( Mẫu 06_TT/BB). - Bảng kê vàng bạc đá quý( Mẫu số 07_TT/BB). - Bảng kiểm kê quỹ( Mẫu 08a_ TT/BB dùng cho Việt Nam Đồng và 08b_ TT/BB dùng cho ngoại tệ ,vàng bạc ,đá quý). 1.2.2.2.Thủ tục kế toán: - Phiếu thu , phiếu chi được gọi là hợp pháp khi ghi đầy đủ các yếu tố trên chứng từ và phải kèm theo chứng từ gốc để chứng minh nguồn gốc xuất xứ của nghiệp vụ kinh tế xảy ra. - Phiếu thu, phiếu chi do bộ phận kế toán lập luân chuyển và lưu trữ . - Phiếu thu được lập thành 3 liên ( đặt giấy than viết một lần ). Thủ quỹ giữ 1 liên để ghi vào sổ quỹ , 1 liên giao cho người nộp tiền , 1 liên lưu tại nơi lập phiếu . Cuối ngày, toàn bộ phiếu thu kèm theo chứng từ gốc sẽ chuyển cho kế toán làm căn cứ ghi sổ kế toán. - Phiếu chi lập thành 2 hoặc 3 liên trong trường hợp công ty chi tiền cho các đơn vị cấp dưới : liên 1 lưu tại nơi lập phiếu , liên 2 giao cho thủ quỹ ghi sổ sau đó chuyển cho kế toán để ghi sổ kế toán , liên 3 ( nếu có) giao cho người nhận tiền. 1.2.3.Kế toán tổng hợp tiền mặt : 1.2.3.1.Tài khoản sử dụng: TK111_ Tiền mặt. - Phản ánh số hiện có và tình hình thu chi tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp bao gồm : Tiền Việt Nam , ngân phiếu , ngoại tệ , vàng bạc, kim khí,đá quý . 1.2.3.2.Kết cấu tài khoản: - Bên nợ: + Phản ánh các khoản tiền mặt ngân phiếu , ngoại tệ , vàng bạc , kim khí , đá quý nhập quỹ . + Phản ánh số tiền mặt thừa ở quỹ phát hiện khi kiểm kê. -Bên có: +Phản ánh các khoản tiền mặt , ngân phiếu , ngoại tệ , vàng bạc, đá quý xuất quỹ. + Phản ánh số tiền mặt thiếu ở quỹ phát hiện khi kiểm kê. - Số dư bên Nợ : +Phản ánh các khoản tiền mặt , ngân phiếu , ngoại tệ , vàng bạc, đá quý tồn quỹ vào cuối kỳ . -TK111 có 3 tài khoản cấp 2: +TK1111: Tiền Việt Nam . +TK1112: Ngoại tệ . +TK1113: Vàng bạc , kim khí quý , đá quý.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY