Xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty lương thực cấp 1 lương yên

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU LỜI NÓI ĐẦU PHẦN 1: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY LƯƠNG THỰC CẤP I LƯƠNG YÊN. 1.1.Những đặc điểm kinh tế – kỹ thuật của Công ty Lương thực cấp I Lương Yên ảnh hưởng đến kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá 1.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 1.1.2.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 1.1.3.Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 1.1.4.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 1.1.5.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty 1.1.5.1.Hệ thống chứng từ kế toán 1.1.5.2.Hệ thống TK kế toán 1.1.5.3.Hệ thống sổ kế toán 1.1.5.4.Hệ thống Báo cáo kế toán 1.2.Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Lương thực cấp I Lương Yên 1.2.1.Đặc điểm hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty 1.2.2.Kế toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty 1.2.2.1.Các phương thức tiêu thụ hàng hoá và thủ tục chứng từ 1.2.2.2.Tính giá mua của hàng hoá xuất bán 1.2.2.3.Kế toán giá vốn của hàng hoá tiêu thụ 1.2.2.4.Kế toán doanh thu bán hàng 1.2.2.5.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 1.2.2.6.Kế toán thanh toán với khách hàng 1.2.3.Kế toán chi phí lưu thông và chi phí quản lý doanh nghiệp 1.2.3.1.Kế toán chi phí mua hàng 1.2.3.2.Kế toán chi phí bán hàng 1.2.3.3.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 1.2.4.Kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá PHẦN 2: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY LƯƠNG THỰC CẤP I LƯƠNG YÊN 2.1. Sự cần thiết và nguyên tắc hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Lương thực cấp I Lương Yên 2.2. Đánh giá thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Lương thực cấp I Lương Yên 2.2.1. Những ưu điểm 2.2.2. Những tồn tại 2.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Lương thực cấp I Lương Yên KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP PHẦN 1: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY LƯƠNG THỰC CẤP I LƯƠNG YÊN. 1.1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ – KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY LƯƠNG THỰC CẤP I LƯƠNG YÊN ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Công ty Lương thực cấp I Lương Yên là đơn vị thành viên của Tổng công ty lương thực miền Bắc, được thành lập theo Quyết định số 57 NN-TCCB/QĐ ngày 20/01/1996 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên cơ sở sáp nhập Công ty Xuất nhập khẩu lương thực Hà Nội vào Công ty Chế biến lương thực Lương Yên mà tiền thân là Nhà máy Xay Hà Nội đã có từ năm 1957. Tổng số vốn tại thời điểm đăng ký kinh doanh là 5680 triệu đồng; trong đó: Vốn cố định 1528 triệu đồng, vốn lưu động 3827 triệu đồng, vốn khác 325 triệu đồng. Công ty có tên giao dịch quốc tế là: Luong Yen Food Company; tên viết tắt là: LYFOCO; trụ sở chính đặt tại: Số 3 Lương Yên, quận Hai Bà Trưng – Hà Nội. Tiền thân của Công ty là Nhà máy Xay Lương Yên (Hay liên hiệp các xí nghiệp xay xát lương thực) được Trung Quốc giúp đỡ xây dựng vào năm 1958. Nhà máy có hệ thống xay xát khá lớn với công suất 180 tấn/ngày và nhân công làm việc 3 ca/ngày. Nhà máy có phân xưởng xay thóc thành gạo và xay lúa mỳ thành bột. Ngoài các thành phẩm còn thu được các phụ phẩm là tấm, cám, bột, trấu. Nhà máy còn có phân xưởng chế biến thức ăn gia súc và lò hơi ép dầu. Thức ăn gia súc được cung cấp cho thị trường ngay, còn dầu thô qua quá trình tinh luyện được xử lý thành dầu ăn. Các giai đoạn phát triển của Công ty Lương thực cấp I Lương Yên: Giai đoạn từ 1958 đến 1985: Trong giai đoạn này dây chuyền sản xuất của Nhà máy được Trung Quốc giúp đỡ có công suất 180 tấn/ngày. Thời kỳ này Nhà máy xây dựng thêm nhiều phân xưởng xay bột mỳ từ lúa mỳ với công suất 8 tấn/ca và phân xưởng chế biến thức ăn gia súc, phân xưởng ép dầu từ cám gạo. Ngoài ra Nhà máy còn có phân xưởng cơ điện phục vụ cho sửa chữa máy móc ở các phân xưởng sản xuất. Giai đoạn từ 1986 đến 1990: Từ năm 1986 Nhà máy không còn hoạt động theo cơ chế bao cấp nữa mà tự lo đầu vào, đầu ra, tự bù đắp trang trải các chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên Nhà máy vẫn được Nhà nước cấp vốn ban đầu 3 tỷ đồng để phục vụ cho sản xuất kinh doanh và đủ để dự trữ một lượng lúa gạo tương đương 2000 tấn. Giai đoạn từ 1991 đến nay: Tháng 1 năm 1993 Nhà máy được thành lập thành doanh nghiệp Nhà nước và đổi tên thành xí nghiệp chế biến lương thực Hà Nội (Quyết định số 60 NN/TCCB-QĐ ngày 08/01/1993 của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm) và bắt đầu có chỉ tiêu cung ứng gạo xuất khẩu. Sau đó đến tháng 5 năm 1994 xí nghiệp lại đổi tên thành Công ty chế biến lương thực Lương Yên (Quyết định số 559 NN/TCCB-QĐ ngày 30/05/1994 của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm). Tháng 1 năm 1996 sáp nhập Công ty xuất nhập khẩu lương thực Hà Nội vào Công ty chế biến lương thực Lương Yên và đổi tên thành Công ty Lương thực cấp I Lương Yên. Tháng 10 năm 2000 sáp nhập Công ty chế biến và kinh doanh lương thực sông Hồng vào Công ty (Quyết định số 4679/NN/TCCB-QĐ ngày 30/10/2000 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn). Tháng 3 năm 2001 sáp nhập thêm 3 đơn vị thuộc Liên hiệp các Công ty lương thực Hà Nội vào Công ty (Quyết định số 960/QĐ/BNN-TCCB ngày 20/03/2001 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), bao gồm: Công ty kinh doanh, chế biến, xuất nhập khẩu lương thực Hà Nội; Công ty lương thực Đông Anh; và Công ty lương thực Sóc Sơn. Năm 2003 tách một bộ phận sản xuất mỳ thuộc xí nghiệp sản xuất mỳ Nhân Chính chuyển về Tổng công ty. Bộ phận còn lại thành lập xí nghiệp kinh doanh lương thực, nông sản Thanh Xuân. Quý 3 năm 2005 Công ty thành lập thêm chi nhánh tại Phố Nối, Hưng Yên. Hiện nay Công ty có 8 đơn vị trực thuộc: -Trung tâm kinh doanh lương thực, nông sản và dịch vụ tổng hợp Đông Anh. -Trung tâm dịch vụ vận tải hành khách Lương Yên -Trung tâm đại lý và kinh doanh xăng dầu -Trung tâm dịch vụ Thể thao - Du lịch -Xí nghiệp kinh doanh chế biến lương thực Nguyễn Đức Cảnh -Xí nghiệp kinh doanh lương thực, nông sản Thanh Xuân -Chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh -Chi nhánh công ty tại Phố Nối, Hưng Yên Ngoài ra Công ty còn có khách sạn Bông Lúa nằm ở phố Bạch Mai, Hà Nội. 1.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Công ty Lương thực cấp I Lương Yên được quản lý theo chế độ một thủ trưởng trên cơ sở thực hiện quyền làm chủ của người lao động. Giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị của Tổng công ty bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng giám đốc sau khi tham khảo tín nhiệm của đại diện cán bộ, công nhân viên chức trong Công ty. Giám đốc Công ty là đại diện pháp nhân của Công ty, là người được Tổng giám đốc uỷ quyền điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản và các nguồn lực khác được giao và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhiệm vụ chính của Giám đốc là trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, tài chính kế toán, đối ngoại, đầu tư, kiêm chỉ đạo xí nghiệp chế biến kinh doanh lương thực Nguyễn Đức Cảnh, Trung tâm dịch vụ hành khách Lương Yên. Giúp việc cho Giám đốc là 4 Phó giám đốc. Nhiệm vụ của từng Phó giám đốc như sau: Phó giám đốc thứ nhất giúp Giám đốc chỉ đạo công tác hành chính quản trị, bảo vệ trật tự nội bộ an ninh, phòng cháy chữa cháy, phối hợp chính quyền địa phương và công tác đoàn thể; Chỉ đạo chi nhánh phía Nam trong công tác quản lý thực hiện nhiệm vụ Công ty giao, chỉ đạo giải quyết những tồn tại cũ về công nợ của Chi nhánh; Trực tiếp chỉ đạo xí nghiệp Thanh Xuân đảm bảo cho đơn vị hoạt động tốt theo cơ chế khoán của Công ty và theo dõi đại lý xăng dầu; Theo dõi thường trực công tác thi đua khen thưởng, công tác đoàn thể của Công ty và xử lý những công tác cụ thể khác khi được Giám đốc phân công. Phó giám đốc thứ hai giúp Giám đốc giải quyết việc bàn giao thanh lý tài sản gắn liền quyền sử dụng đất 151A Nguyễn Đức Cảnh, Lạc Long Quân; Triển khai thực hiện thanh lý tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất ở Đông Anh và Sóc Sơn đã được Tổng công ty đồng ý về chủ trương; Giải quyết dứt điểm với BHXH quận Hai Bà Trưng về những tồn tại của cán bộ công nhân viên đơn vị cũ; Chỉ đạo Trung tâm Đông Anh trong công tác kinh doanh lương thực, nông sản và xử lý những công tác cụ thể khác khi được Giám đốc phân công. Phó giám đốc thứ ba giúp Giám đốc chỉ đạo công tác XDCB; Chỉ đạo công tác xuất nhập khẩu, kinh doanh thị trường nước ngoài; Chỉ đạo công tác thanh tra; Theo dõi công nợ đối ngoại cũ, công nợ tồn đọng và kiểm kê, thanh lý tài sản, và xử lý những công tác cụ thể khác khi được Giám đốc phân công. Phó giám đốc thứ tư giúp Giám đốc chỉ đạo công tác XDCB khu vực thể thao và khách sạn Bông Lúa, mở rộng sản phẩm dịch vụ thể thao du lịch; Chỉ đạo công tác kinh doanh lương thực nông sản nội địa và sản xuất chế biến lương thực thực phẩm, nghiên cứu triển khai sản phẩm mới; Chỉ đạo mảng dịch vụ thể thao du lịch kiêm Giám đốc khách sạn Bông Lúa; Tổng hợp rút kinh nghiệm, chỉ đạo cơ chế khoán và xử lý những công tác cụ thể khác khi được Giám đốc phân công. Hình thức tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty theo mô hình cơ cấu chức năng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY