Xác định nhu cầu tín dụng của hộ gia đình tại Ngân hàng Phát triển Nhà ĐBSCL chi nhánh tỉnh Trà Vinh – Phòng giao dịch Thành phố Trà Vinh

Nềnkinh tế nước ta trong những năm gần đây liên tục đạt được những kết quảđáng khích lệ, tốc độ tăng trưởngluônđược duy trì ở mức khá cao (trên 7%) (Nguồn: Tổng cục thống kê 2009– http://www.gso.gov.vn). Một trong những đóng góp quan trọng để có được thành công này chính là ho ạt động của lĩnh vực tài chính ngân hàng. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này ,Đảng và Nhà nước luôn có những chủ trương, chính sách nhằm tạo điều kiện cho hoạt động tài chính ngân hàng phát triển. Điều này đã khẳng đ ịnh một bước tiến mới của nước tatrong quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Trongnền kinh tế hội nhập, cạnh tranh lành mạnh được xem là động lực cho sự phát triển. Không nằmngoài xu hướng chung,hoạt động kinh doanh của ngân hàng cũng ngày càng được hoàn thiệnđểcó thể cạnh tranh vàđáp ứng tốt nhu cầu của xã hội. Thời gian gần đây, các chi nhánh ngân hàngtăng lên cả về quy mô và số lượng. Trong đó, Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long (Ngân hàng MHB) là ngân hàng nhà nước trẻ nhất, có t ốc độ phát triển nhanh nhất. Ngân hàng MHB sau 12năm hoạt động đã tăng trưởng 111lần, đến ngày 31.12.2009 đạt trên 39.779tỷ đồng, bình quân mỗi năm tăng gần 48%, s ố lượng chi nhánh và PGDr ộng khắp (Nguồn: Báo cáo tài chính thường niên ngân hàng MHBnăm 2010 -http://www.mhb.com.vn). Để có đượcthành công này thì nghiệp vụ tín dụngcủangân hàng là nghiệp vụ quan trọng chiếm tỷ trọng vàcó ảnh hưởng lớn đếntoàn bộ hoạt động kinh doanhcủa ngân hàng.Nghiệp vụ tín dụng mang lại nguồn thu nhập chủ yếu chongân hàng, giúp ngân hàng mở rộng qui mô hoạt động kinh doanh, đó là việc làm không thể thiếu nhằm đảm bảo cho sự sống còn và phát triển của ngân hàng. Nếu như nghiệp vụ tín dụng được xem như huy ết mạchcủa ngân hàngthì dư nợ tín dụng được xem nhưtrái tim của nghiệp vụ tín dụng.Để dư nợ tín dụng luôn đạt chỉ ti êuđặt ra,đảm bảo lợi nhuận không ngừng tăng, thì việc tìm hiểu nhu cầu tíndụng của khách hàng, tìm hiểu tâm lý c ủa họ là việc làm cần thiết giúp hoạt động kinh doanh của ngân hàng ngày càng mang tín chuyên nghiệp và hiệu quả.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC