Xáy dựng chiến lược kinh doanh đối với sản phẩm du lịch lữ hành tại công ty kỳ nghỉ Việt Giai đoạn 2012 - 2016

Ngày nay du lịch là một nhu cầu không thể thiếu trong đới sống kinh tế - Xã hội và trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia. Hoạt động kinh doanh nữ hành là hoạt động kinh doanh đặc thù của ngành du lịch. Hệ thống các công ty lữ hành hoạt động kinh doanh trên thị trường đóng vai trò quan trọng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC