Xây dựng công cụ hạch toán kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ bằng phần mềm ứng dụng ms excel

Mỗi doanh nghiệp được coi là một tế bào của nền kinh tế. Hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp là việc thực hiện những công đoạn của một quá trình đầu tư từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc thực hiện dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. Để đạt được mục tiêu đó trong hoạt động của mình các doanh nghiệp cần chú trọng hơn đến chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp mình. Muốn sản xuất ra những sản phẩm tốt, chất lượng cao và giá thành hạ thì doanh nghiệp cần phải quan tâm đúng mức vào các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất mà nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ là vấn đề trước mắt, đó là yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất. Hơn thế nữa, hiện nay nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng đang được người dân ở khắp thế giới quan tâm mà nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ là một trong những vấn đề không thể thiếu. Vì vậy, việc quản lý vật liệu và công cụ dụng cụ chặt chẽ từ khâu thu mua, vận chuyển đến việc dự trữ và sử dụng tiết kiệm nhất và sẽ cho ra những sản phẩm tốt nhất. Tuy nhiên, để có được hiệu quả cao nhất cần phải có sự theo dõi và giám sát của kế toán. Có nghĩa là kế toán phải ghi chép đầy đủ, chính xác và khoa học về những biến động phát sinh liên quan đến vật liệu, công cụ dụng cụ. Trong công cuộc đổi mới đất nước ta hiện nay, việc áp dụng tin học (chủ yếu là phần mềm ứng dụng MS Excel)vào công tác kế toán ở tất cả các doanh nghiệp đang ngày càng phát triển vì nó giúp ích rất nhiều cho kế toán trong việc tính toán, ghi chép sổ sách, lập các báo cáo, quản lý nguồn kinh phí bằng MS Excel. Mặt khác nó lại không đòi hỏi người sử dụng phải có kỹ năng lập trình cao cấp mà còn giảm được thời gian cho kế toán hơn khi phải thực hiện bằng tay. Từ những nhận thức trên nên em chọn đề tài "Xây dựng công cụ hạch toán kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ bằng phần mềm ứng dụng MS Excel".

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC