Xây dựng Đảng trong thời đại mới

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam trong sạch vững mạnh chiếm 1 vị trí đặc biệt trong toàn bộ di sản tư tưởng của Người.Trong quan niệm của Hồ Chí Minh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn ;liền với sự tồn tại của Đảng; còn Đảng, còn hoạt động, còn cần phải tổ chức xây dựng chỉnh đốn. Do vậy công tác xây dựng Đảng được coi như là yếu tố tất yếu và khách quan trong xuyên suốt quá trình phát triển của Đảng. Tổng kết 20 năm đổi mới, tại Đại hội X, Đảng ta đã khẳng định: "Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là khâu then chốt, là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới"1. Để công tác xây dựng Đảng đáp ứng được yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới, cần giải quyết đồng bộ những vấn đề mà thực tiễn đặt ra. Nghị quyết Đại hội X của Đảng khẳng định: Đảng đã kiên trì và nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ then chốt về xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong đó, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng có nhiều chuyển biến, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, thống nhất tư tưởng, tạo sự nhất trí trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội trên những vấn đề cơ bản của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đáng chú ý là, Đảng đã thường xuyên quan tâm xây dựng, kiện toàn, nâng cao chất lượng hệ thống tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở; điều chỉnh, bổ sung, quy định chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động và lề lối làm việc của các tổ chức đảng theo hướng: tăng tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của mỗi cấp. Việc xây dựng, củng cố tổ chức đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở bước đầu tạo nên một số chuyển biến tích cực, xuất hiện nhiều mô hình tốt và kinh nghiệm mới. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo và đạt được một số kết quả, nhất là ở những vùng trọng yếu, những nơi có ít hoặc chưa có đảng viên. Công tác cán bộ được tiến hành theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng; đồng thời, tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc, thủ tục, Quy chế, bảo đảm cho Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Các cấp đã triển khai tương đối đồng bộ các khâu, các bước trong quy trình xây dựng đội ngũ cán bộ; việc luân chuyển và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý bước đầu có chuyển biến tiến bộ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ và khắc phục một bước tình trạng hẫng hụt về cán bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo, góp phần bảo vệ Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều chuyển biến; tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những lĩnh vực, địa bàn có vấn đề phức tạp. Việc xử lý nghiêm đối với một số cán bộ, đảng viên (CB,ĐV) có sai lầm (kể cả cán bộ cao cấp), có tác dụng giáo dục, răn đe, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Trong những năm gần đây, với việc thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (Khoá X) về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lư¬ợng đội ngũ CB,ĐV" và Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng đã có những chuyển biến tích cực về phẩm chất, năng lực, trí tuệ; đa số đảng viên vẫn giữ được vai trò tiền phong, gương mẫu, tận tụy với công việc, tích cực tham gia thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Chính vì vậy, Đảng ta luôn giữ vững niềm tin đối với nhân dân; vai trò lãnh đạo của Đảng được khẳng định trong thực tiễn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY