Xây dựng hệ chuyên gia tư vấn hướng nghiệp

Nhà trường, gia đình và xã hội luôn coi việc hỗ trợ cho lớp trẻ hướng nghiệp, là một nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp giáo dục. Tuy nhiên, trách nhiệm lớn lao đó không thể thay thế cho nội lực chủ quan của người muốn hướng nghiệp. Bài toán hướng nghiệp cũng như mọi bài toán đường đời khác: Sai một ly, đi cả dặm, nhỡ cả tiền đồ và sự nghiệp! Nhiều khi phải “làm lại từ đầu”, gây biết bao lãng phí cho chính mình, gia đình, nhà trường và xã hội. Nhằm giải quyết bài toán trên và để củng cố kiến thức của môn học hệ chuyên gia, cũng như rèn luyện kỹ năng lập trình, nhóm chúng em đã chọn đề tài “Xây dựng hệ chuyên gia tư vấn hướng nghiệp”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC