Xây dựng hệ thống mô tả hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ giao nhận hàng hoá Tiên Phong (file word)

Khách hàng muốn công ty giao hoặc nhận hàng qua Cảng, trước tiên sẽ giao dịch trực tiếp với giám đốc và gửi thông tin về hàng hoá đó(số lượng, chủng loại, ).Giám đốc sẽ chuyển cho kế toán tính toán và gửi cước phí tính toán cho khách hàng dựa trên bảng giá, nếu khách hàng đồng ý sẽ thông báo lại với công ty kế toán lập hợp đồng gửi cho khách, khách sẽ ký hợp đồng, đồng thời gửi thêm bộ hồ sơ hàng. Giám đốc sẽ giao cho kế toán để kế toán lưu thông tin vào hồ sơ khách hàng, sau đó hồ sơ này chuyển cho nhân viên giao nhận hàng để nhân viên này làm thủ tục tại Cảng. Sau khi nhận được hồ sơ nhân viên giao nhận hàng sẽ đến nơi để hàng làm thủ tục nhận hàng (nếu nhận hàng từ Cảng phải cần có phiếu giao hàng kiêm phiếu xuất kho sau khi hồ sơ về hàng được kiểm tra xác nhận, còn nếu nhận hàng từ khách tiến hành lập biên bản giao nhận hàng ).Khi nhận hàng xong tiến hành chuyển hàng, lập phiếu yêu cầu vận chuyển và đưa cho chủ xe ký nhận. Sau khi chuyển hàng đến nơi làm thủ tục giao hàng (nếu giao hàng tới cho khách thì lập biên bản giao nhận hàng còn nếu giao hàng tới Cảng thì sẽ nhận phiếu giao nhận kiêm phiếu nhập kho của Cảng sau khi trình mọi hồ sơ về hàng). Kết thúc việc giao hàng kế toán lập, gửi phiếu yêu cầu thanh toán đến khách hàng, sau khi khách thanh toán xong sẽ ghi hoá đơn thanh toán đưa lại cho khách. Khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cũng được. Cuối mỗi tháng kế toán sẽ tổng kết hoạt động và lập báo cáo tình hình giao nhận hàng, doanh thu cho giám đốc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC