Xây dựng mạng scada cho nhà máy điện

(Bản scan) Điện năng là nguồn lượng chính của cuộc sống con người, cảu lao động sản xuất công nghiệp và nông nghiệp, dễ dàng chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác như: cơ năng, quang năng... dễ dàng truyền tải đi xa. Cho nên việc thiết kế những nguồn phát điện, trạm biến áp là cần thiết với mục đích cung cấp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC