Xây dựng phần mềm quản lí bán thuốc

1. Mục đích yêu cầu Hiện nay, tại các doanh nghiệp việc quản lý hàng hoá, nhân viên, hàng xuất nhập hàng ngày gặp nhiều khó khăn, chính vì vậy ý tưởng tạo lên một phần mềm để góp phần giải quyết vấn đề trên của mỗi người lập trình là không thể tránh khỏi. 1.1 Mô tả hệ thống 1.1.1 Cơ cấu tổ chức và sự phân công trách nhiệm 1.1.1.1. Bộ phận kho hàng - Nhập hàng - Kiểm kê kho - Xuất hàng cho khác 1.1.1.2 Bộ phận quản lý - Lập hóa đơn bá - Lập phiếu xuất kho - Thanh toán với khách hàng - Lập đơn hàng mua - Thanh toán với nhà cung cấp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC