Xây dựng phương án ghép quang trong mạch đo dòng ở nguồn tổng đài

Cảnh báo, bảo vệ và đo dòng, đo áp là những bộ phận không thể thiếu được của môt bộ nguồn trong tổng đài. Cảnh báo nhằm mục đích thông báo kịp thời cho người vận hành tổng đài biết các tình trạng của thiết bị để kịp thời xử lý, tránh các sự cố nghiêm trọng xảy ra trong các thiết bị nguồn cung cấp và đảm bảo an toàn cho tải tiêu thụ. Các mạch cảnh báo theo dõi liên tục sự làm việc của nguồn cung cấp điện về các tham số như cường độ dòng điện, mức điện áp . Các mạch đo dòng và đo áp nhằm mục đích giúp cho người vận hành biết được chính xác cường độ dòng điện và mức điện áp cưa bộ nguồn. Tuy nhiên với các phương pháp đo dòng và cảnh báo hiện tại còn gặp một nhược điểm cơ bản là vấn đề tổn hao. Trong phạm vi đề tài này sẽ xem xét khả năng ứng dụng bộ ghép quang trong mạch cảnh báo và đo dòng để khắc phục nhược điểm cơ bản nói trên. Nội dung báo cáo của đề tài này bao gồm : + Mục đích nghiên cứu của đề tài + Các mạch cảnh báo dòng có dùng bộ ghép quang + Các phương pháp đo dòng hiện tại + Khả năng ứng dụng bộ ghép quang trong mạch đo dòng + Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC