Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực

Sự nghiệp giáo dục của trường Tiểu học Nậm He nói chung và phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" luôn được cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân toàn phường luôn quan tâm chăm lo, thường xuyên ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai các phong trào thi đua và tổ chức các hoạt động giáo dục của trường. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên của nhà trường tương đối đảm bảo có đủ về số lượng , luôn nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy, trong công tác. Tích cực hưởng ứng các phong trào và các cuộc vận động lớn của ngành. Cơ sở vật chất, SGK, trang thiết bị dạy học được phòng Giáo dục trang bị đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC