Xây Dựng Ý Tưởng Và Kế Hoạch Phát Triển Kinh Doanh Quán Ăn Gió

Gần đây, việc xác nhập tỉnh Hà Tây vào Hà Nội góp phần rất lớn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tây cũ.Rất nhiều dự án đã đang và sắp được thi công khiến cho nền kinh tế ở địa phương có nhiều sự đổi mới,đời sống người dân ngày càng được nâng cao, các trường cao đẳng,đại học, khu công nghiệp được xây dựng thúc đẩy thị trường hàng hóa dịch vụ phát triển tại các khu vực lân cận. Theo xu hướng đó, nhu cầu về các mặt hàng ăn uống của người dân ngày càng tăng lên, trong đó cũng bao gồm cả giới trẻ. Để đáp ứng nhu cầu đó,việc xây dựng mô hình quán ăn phục vụ giới trẻ là hoàn toàn hợp lý.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC