Xây dựng và quản lý mạng doanh nghiệp

Hiện nay, vấn đề quản lý mạng doanh nghiệp là mối quan tâm hàng đầu và là vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp cần tính bảo mật thông tin cao. Với những khả năng mà hệ thống quản lý mạng viễn thông đem lại cùng với sự phát triển của các mạng lưới, các doanh nghiệp đều xây dựng cho mình các hệ thống quản lí mạng thích hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như khai thác tốt mọi tài nguyên của doanh nghiệp mình. Vì thế chúng tôi chọn đề tài này trong đồ án viễn thông của mình để tìm hiểu về các quá trình xây dựng và quản lý mạng doanh nghiệp cũng như các vấn đề khác. Do vấn đề xây dựng và quản lý mạng doanh nghiệp cũng là một vấn đề mới mẻ đối với sinh viên chúng tôi, cùng với đó là một số lí do khách quan khác mà chúng tôi khó có thể tránh khỏi những sai sót trong bản đồ án này. Vì vậy rất mong quý thầy cô và các bạn giúp đỡ cũng như chỉ dẫn thêm để đề tài được hoàn thiện hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC