Xây dựng website trắc nghiệm CNTT

PHẦN I: MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học và trắc nghiệm đang là hai trào lưu được nhiều người quan tâm, hưởng ứng. Đã có nhiều người nghiên cứu việc ứng dụng các phần mềm hỗ trợ trắc nghiệm sẵn có và chia sẻ kinh nghiệm với người dùng. Tuy nhiên, các phần mềm sẵn có thường không miễn phí, hoặc hạn chế một số tính năng nào đấy, có thể tiềm ẩn virus, quảng cáo Việc đối mới giáo dục của nớc ta trong những năm qua. đã chuyển từ hình thức học và thi “tự luận” sang "trắc nghiệm” đã làm tăng hiệu quả trong học tập và giảm chi phí tổ chức các kỳ thi. Với mục tiêu trên việc xây dựng 1 website trắc nghiệm hỗ trợ cho các thầy cô quản lý đề và điểm thi của sinh viên trên mô hình kiểm tra trắc nghiệm là vô cùng cần thiết

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC