Xu hướng cải cách hành chính của một số quốc gia trên thế giới hiện nay

Bước sang thế kỷ XXI, thế giới phải đối diện với nhiều thách thức hơn, các yếu tố môi trường tự nhiên, kinh tế, xã hội tác động đến từng quốc gia và cả ở phạm vi khu vực và quốc tế nhanh hơn. Hành chính công ở nhiều nước ngày càng phải giải quyết nhiều vấn đề phức tạp hơn của đời sống xã hội diễn ra không chỉ trong phạm vi một quốc gia mà còn ở phạm vi quốc tế. Đặc biệt, cuộc khủng hoảng tài chính và khủng hoảng kinh tế diễn ra trên quy mô toàn cầu trong những năm qua tác động không nhỏ tới nền kinh tế của các quốc gia. Đây cũng là thách thức đối với Chính phủ ở nhiều nước và để vượt qua được thách thức đó đòi hỏi hành chính công ở các nước phải thay đổi mạnh hơn và theo hướng tích cực hơn nữa. Xuất phát từ sự nhận thức này, trong bài tiểu luận của mình, em đã thực hiện đề tài: “Xu hướng cải cách hành chính của một số quốc gia trên thế giới hiện nay”. 2. Đối tượng nghiên cứu Cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay. 3. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp tổng hợp phân tích tài liệu liên quan. - Phương pháp mô hình hóa, đối chiếu, so sánh . - Phương pháp quan sát. - Phương pháp phân tích số liệu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC