Xu hướng phát triển ngành dịch vụ trên thế giới hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với sự phát triển của ngành dịch vụ Việt Nam

Ngành dịch vụhiện đóng góp 60% GDP của thếgiới (Lovelock và Wirtz, 2007). Ở các nước OECD, tỷtrọng này lên đến 70% (OECD, 2000: 3). GDP của lĩnh vực dịch vụ chiếm tới 90% GDP của Hồng Kông, 80% GDP của Mỹ, 74% GDP của Nhật Bản, 73% GDP của Pháp, 73% GDP của Anh và 71% GDP của Canađa. Dịch vụ đóng góp trên 50% GDP của các nền kinh tếMỹLa Tinh nhưBraxin và Áchentina, trên 60% GDP của các nước công nghiệp hóa mới ởchâu Á nhưXingapo, Đài Loan và Malaixia. Dịch vụcũng chiếm tới 48% GDP của Ấn Độvà 40% GDP của Trung Quốc (Lovelock và Wirtz, 2007, trích từWorld FactBook, 2007 và EIU Country Data). Trong giai đoạn 1988 – 2003, đóng góp của ngành dịch vụcho giá trịgia tăng của toàn nền kinh tếOECD tăng từ60% lên 68%, còn đóng góp của ngành công nghiệp lại giảm từ34% xuống còn 29%. Sựthay đổi này thể hiện việc giá cảcủa các sản phẩm công nghiệp giảm tương đối so với giá cảcủa các sản phẩm dịch vụvà người tiêu dùng ngày càng chi tiêu thêm cho dịch vụnhiều hơn cho hàng hóa (FORFAS, 2006: 29).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC