Tiểu luận Cân đối ngân sách Nhà nước 2007, thực trạng và giải pháp

Cân đố i Ngân sách nhà n ước (NSNN) là một trong nh ững cân đố i v ĩ mô quan trọng của nền kinh tế, phản ánh sự đ iều ch ỉnh mối quan hệ tương tác giữa thu và chi NSNN nhằm đạt các mục tiêu của ch ính sách tài khóa. Nước ta đang trong quá trình đẩy mạnh hội nhập sâu và rộng, tài chính là lĩnh vực tiên phong phải hộ i nhập trước để đảm bảo các yêu cầu hội nhập quốc tế. Đối với lĩnh v ực ngân sách , để phù hợp v ới các cam kết và yêu cầu của hội nhập quốc tế, đặc biệt là g ia nhập WTO ảnh hưởng rất lớn đến các nguồn thu ngân sách do chúng ta phải cắt giảm thuế nhập kh ẩu, đò i hỏi v iệc cân đố i ngân sách đảm bảo tận dụng và tăng thu các nguồn thu nội đ ịa để đáp ứng nhu cầu ch i tiêu th ường xuyên và tích lũy ngày càng tăng để đầu tư phát triển . Để quản lý NSNN có h iệu quả, khắc phục nh ững yếu kém, tập trung nguồn lực, tạo điều kiện để Nhà nước thực h iện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý kinh tế -xã hội trên phạm vi quốc gia cũng như từng đ ịa phương thì cần thiết phải có những b iện pháp hiệu quả hơn nữa trong việc quản lý thu – ch i NSNN. Xuất phát từ lý do khách quan trên, đề tài “Cân đối ngân sác h Nhà nước 2007, thực trạng và giải pháp” được lựa chọn nhằm mục đ ích đưa ra một số ý kiến để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý cân đối NSNN.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY