Bài Tập kế toán doanh nghiệp 1

<p> Bài tập 8: Doanh nghiệp sản xuất – Thương Mại Viễn Tây trong tháng 2 có tình hình về số liệu như sau: (đơn vị tính: Đồng) A: Số dư đầu tháng 02 một số TK: -TK 1521.A: 100.000.000 (1.000kg). -TK 1522.C: 3.200.000 (100kg). -TK 153.BBLC: 1.800.000 (200 cái), thuộc loại phân bổ 3 lần. -TK153.CCDC X: 30.000.000 (10 cái), thuộc loại phân bổ 06 lần. -TK 153.CCDC Y: 20.000.000 (40 cái), thuộc loại phân bổ 50%. -TK 153.CCDC Z: 1.000.000 (5 cái), thuộc loại phân bổ 100%. -TK 153. ĐDCT: 40.000.000 (4 cái), phân bổ 4 lần. -TK 151: 20.000.000 (200kg, Vật liệu chính A). -TK 154.PTTT: 1.800.000 (chi tiết vật liệu thuê ngoài gia công PTTT). B. Tình hình trong tháng 02: 1. Ngày 5: Nhập 200kg vật liệu chính A, giá mua chưa thuế GTGT 100.000đ/kg, thuế GTGT 10% chưa trả tiền người bán. Chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt 800.000, giá chưa thuế, thuế GTGT 5%. 2. Ngày 15: Nhập kho 2.000kg vật liệu phụ C chưa thanh toán, giá hoá đơn 32.000đ/kg, thuế nhập khẩu phải nộp 1.280.000, thuế GTGT hàng nhập khẩu 10%. Chi phí vận chuyển bốc dỡ trả bằng tiền tạm ứng 2.500.000, giá chưa thuế, thuế GTGT 5%. 3. Ngày 17: Nhập kho 500 đơn vị bao bì luận chuyển, giá mua chưa thuế GTGT 9.000đ/đơn vị, thuế GTGT 5%, chưa trả tiền. Chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt 150.000. 4. Ngày 19: Mua vật liệu chính A nhập kho, thanh toán bằng TGNH, số lượng 1.000kg, giá mua chưa thuế GTGT 100.000đ/kg, thuế GTGT 10%. Số lượng thực tế nhập 900kg, 100kg thiếu chưa rõ nguyên nhân. 5. Ngày 21: Nhập kho 10 đơn vị phụ tùng thay thế (do thuê ngoài đi gia công đã hoàn thành) theo giá thành thực tế. Trong đó: - Tiền công thuê chế biến phải trả 1.000.000 - Chi phí vận chuyển vật liệu đi gia công và nhận về 200.000 đã chi trả bằng tiền mặt. 6. Ngày 23: Nhập kho vật liệu phụ C do đơn vị X hoàn trả: Số lượng 50kg, trị giá 1.600.000. 7. Ngày 26: Nhập kho 100 công cụ Z mua ngoài, giá mua đã có thuế GTGT 220.000đ/cái, thuế GTGT 10% chưa thanh toán. 8. Ngày 27: Nhập kho 500kg vật liệu chính B do nhận góp vốn liên doanh, trị giá được Hội đồng liên doanh đánh giá là 100.000.000. 9. Ngày 29: Nhập kho 200 kg vật liệu chính A (thuộc vật liệu mua tháng trước). Chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt 200.000. 10. Ngày 30: Nhập kho 1500kg vật liệu chính A, giá mua chưa thuế GTGT 100.000đ/kg, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán. Đồng thời nhà cung cấp cho biết doanh nghiệp được hưởng chiết khấu thương mại doanh nghiệp mua hàng thường xuyên với số lượng lớn số tiền 3.000.000 (không trừ vào khoản nợ phải trả) 11. Doanh nghiệp ký hợp đồng mua vật liệu phụ C và đã chuyển khoản trả trước cho nhà cung cấp 10.000.000. 12. Nhận giấy báo nợ số 1002 ngày 25: Trả tiền mua vật liệu phụ C số tiền theo hợp đồng 45.000.000 sau khi trừ chiết khấu thương mại được hưởng 1.800.000. 13. Giấy báo Nợ số 1005 ngày 28: Trả tiền cho người gia công phụ tùng thay thế 14. Nhận giấy báo có 2005 ngày 29: Nhà cung cấo vật liệu chính A chuyển khoản chiết khấu thương mại cho doanh nghiệp được hưởng số tiền 3.000.000 15. Vật liệu chính A xuất để sản xuất sản phẩm : 3.200kg 16. Vật liệu chính B xuất để sản xuất sản phẩm: 400kg 17. Vật liệu phụ xuất kho để sản xuất sản phẩm 150kg, dung cho hoạt động quản lý doanh nghiệp 10kg. 18. Bao bì luân chuyển xuất kho dung cho hoạt động bán hàng 300 cái. 19. Xuất kho công cụ dụng cụ Z dung cho hoạt động quản lý doanh nghiệp 10 cái, dùng cho phân xưởng 20 cái. 20. Phụ tùng thay thế xuất dùng cho phân xưởng sản xuất 7 cái. 21. Xuất kho công cụ dụng cụ Y dùng cho hoạt động bán hàng 10 cái. 22. Xuất kho công cụ dụng cụ X dùng cho phân xưởng 8 cái. 23. Phát hiện thiếu 100kg vật liệu chính A, trong đó thiếu hụt trong định mức cho phép 20kg, còn lại 80kg thiếu do Thủ kho quản lý kho không chặt chẽ phải bồi thường theo giá thực tế của vật liệu. 24. Xuất kho đồ dùng cho thuê cho Công ty Gia Huy thuế 4 cái, công ty Gia Huy đã trả tiền cho thuê bằng tiền mặt 16.500.000 (giá có thuế GTGT 10%). Yêu cầu: Tình toán, lập định khoản? Biết rằng: -Vật liệu thiếu do hao hụt trong định mức cho phép được tính vào giá vồn hàng bán, vật liệu thiếu do cá nhân gây ra trừ ngay vào lương. -Hoạt động cho thuê của Doanh nghiệp kà hoạt động mang tính thường xuyên. C. Tình hình trong tháng 3: 1. Bộ phận bán hàng báo: Công cụ dụng cụ Y đã bị hỏng, phế liệu bán thu tiền mặt 300.000 2. Công ty Gia Huy trả lại đồ dùng cho thuê theo đúng hợp đồng. 3. Xuất kho đồ dùng cho thuê công ty Lâm Viên thuê 4 cái, công ty Lâm Viên đã trả tiền thuê bằng tiền mặt 13.200.000 ( giá có thuế GTGT 10%). 4. Xuất kho công cụ dụng cụ Y dùng cho hoạt động bán hàng 12 cái. 5. Xuất kho công cụ dụng cụ Z dùng cho hoạt động quản lý doanh nghiệp 15 cái, dùng cho phân xưởng 25 cái. D. Tình hình trong tháng 4: 1. Bộ phận bán hàng báo: Công cụ dụng cụ Y đã bị hỏng, phế liệu thu hồi nhập kho 300.000, cá nhân làm hỏng đã bồi thường bằng tiền mặt 100.000. 2. Công ty Lâm Viên trả lại đồ dùng cho thuê theo đúng hợp đồng. 3. Xuất kho đồ dùng cho thuê cho Doanh nghiệp Quang Vinh thuê 4 cái, Doanh nghiệp Quang Vinh đã trả tiền thuê tiền mặt 13.200.000 (giá có thuế GTGT 10%). 4. Xuất kho công cụ dụng cụ Y dùng cho hoạt động bán hàng 15 cái. 5. Bộ phận bán hàng báo: Bao bì luân chuyển đã bị hỏng. 6. Bao bì luân chuyển xuất kho dùng cho hoạt động bán hàng 360 cái. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY