Bài tập lớn xử lý số tín hiệu

<p> Trong project này chúng ta sẽ tập trung xử lý tín hiệu có độ dài hữu hạn. Điều này sẽ sử dụng hàm DTFT cho ở dưới đây. Project làm việc với những tín hiệu dạng xung và phổ tần số DTFT của chúng vì đây là những ví dụ dễ nhất cho tính toán phổ tần số của tín hiệu. Chú ý: Chúng ta cần 2 hàm để tính DTFT. Hàm MATLAB freqz sẽ dùng để xác định trong trường hợp tín hiệu infinite-length, nhưng một hàm mới sẽ cần để tính DTFT của tín hiệu finite-length. Hàm được gọi là DTFT(h,N) function[H,W]=DTFT(h,N) % DTFT calculate DTFT at N equally spacedfrequencies % usage: H=DTFT(h,N) % h: finite-length input vector, whose length is L % N: number of frequencies for evaluation over [-pi,pi] % ==> constraint N>=L % H: DTFT values (complex) % W: (2nd output) vector of freqs where DTFT is computed % N=fix(N); L=length(h); h=h(:); if(N<l) error('dtft:="" #="" data="" samles="" cannot="" exceed="" #="" freq="" samples')="" end="" w="(2*pi/N)*[0:(N-1)]';" mid="ceil(N/2)+1;" w(mid:n)="W(mid:N)-2*pi;" w="fftshift(W);" h="fftshift(fft(h,N));" chúng="" ta="" không="" cần="" phải="" đưa="" vào="" biến="" độ="" dài="" l,="" vì="" nó="" sẽ="" được="" xác="" định="" bằng="" tính="" độ="" dài="" vector="" h.="" ngoài="" ra,="" khi="" tín="" dtft="" là="" hàm="" tuần="" hoàn="" vùng="" từ="" là="" vùng="" tần="" số="" âm,="" nên="" phải="" sử="" dụng="" hàm="" fftshift="" để="" sắp="" xếp="" lại="" miền="" tần="" số="" theo="" thứ="" tự.="" sử="" dụng="" dtft="" tính="" vector="" h,="" vẽ="" đồ="" thị="" trên="" miền="" [-="" ]="" với="" chú="" ý="" là="" h(1)="" là="" tần="" số="" lấy="" mẫu=""></l)></p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY