Bài thu hoạch Lịch sử triết học cổ hy lạp là lịch sử đấu tranh giữa đường lối đêmôcrít và đường lối platon

<p> “ Lịch sử triết học cổ Hy Lạp l à lịch sử đấu tranh giữa đ ường lối Đêmôcrít và đường lối Platông”. Những vấn đề đặt ra v à giải quyết tr ước hết với đề tài trên là những vấn đề thế giới quan. Đó l à hệ thống quan điểm, quan niệm con ng ười về thế giới xung quanh, v ề bản thân con ng ười, về vị trí cuộc sống con ng ười trong thế giới đó cũng như những phương pháp lu ận về những nguy ên tắc, nguyên lý chủ đạo mà con người tìm tòi, l ựa chọn vận dụng để nhận thức v à trong ho ạt động thực tiễn. “ Lịch sử triết học cổ Hy Lạp l à lịch sử đấu tranh giữa đ ường lối Đêmôcrít và đường lối Platô ng” là giải quyết vấn đề c ơ bản của triết học: Giữa ý thức v à vật chất th ì cái nào có trư ớc, cái n ào có sau, cái nào quy ết định cái n ào? ;Con ngư ời có khả năng nhận thức được thế giới hay không? Thật vậy Triết học ra đời từ thời cổ đại. từ đó đến nay triế t học trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Trong quá tr ình phát tri ển đó, những khái niệm, đối t ượng, vai trò, phương pháp lu ận của triết học cũng thay đổi theo từng giai đoạn lịch sử. Thời cổ đại, khi mới bắt đầu có sự phân chia lao động chân tay v à trí óc, tri thức loài người còn ít, chưa có sự phân chia giữa triết học v à các khoa h ọc khác thành các khoa h ọc độc lập. Ở Trung hoa triết học gắn liền với vấn đề chính trị x ã hội, ở Ấn độ gắn liền với tôn giáo, ở Hy lạp triết học gắn liền với tự nhi ên và gọi là triết học tự nhi ên, cũng vì vậy triết học nghiên cứu mọi lĩnh vực tri thức. Đây cũng l à nguyên nhân sâu xa v ề sau dẫn đến quan niệm triết học l à khoa học của mọi khoa học. Thời kỳ n ày triết học đạt nhiều th ành tựu rực rỡ, đặt nền móng về sau không chỉ đ ối với khoa học tự nhi ên và khoa h ọc xã hội. Triết học Hy Lạp đ ược coi là đỉnh cao của nền văn minh cổ đại v à một trong những điểm xuất phát của lịch sử triết học thế giới. Theo chữ Hy lạp triết học l à philosophia, có ngh ĩa là yêu thích s ự thông thái. Nh àtriết học được coi là nhà thông thái, có kh ả năng nhận thức chân lý, l àm sáng tỏ được sự vật.Về Triết học Hy Lạp cổ đại có sự phân chia v à đối lập rõ ràng giữa trào lưu duy v ật, duy tâm, biện chứng v à siêu hình, h ữu thần và vô thần. Trong đó, điển h ình là cuộc đấu tranh giữa tr ào lưu duy vật của Đêmôcrit và trào lưu duy tâm c ủa Platon. Để hoàn thiện tư duy lý luận xây dựng đất n ước theo định h ướng chủ nghĩa x ã hội thì không có cách nào khác h ơn là nghiên c ứu toàn bộ triết học tr ước đó đặc biệt l à triết học Hy lạp cổ đại v à đường lối Đêmôcrít. Ngư ời đã đặt nền móng cho triết học chủ nghĩa duy vật, đ ã đóng vai tr ò tích cực đối với sự phát triển của khoa học với đỉnh cao là chủ nghĩa duy vật biện chứng. Do trình độ và thời gian có hạn, b ài viết khó tránh kh ỏi những thiếu sót v à hạn chế. Vậy kính mong nhận đ ược ý kiến của Thầyđể bài viết của em đạt hiệu quả cao hơn. Em xin chân thành c ảm ơn. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY