Báo cáo Công tác kiểm toán tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán, Tư vấn, Xây dựng VN

mục lục Lời nói đầu1 Mục lục3 Chương 1: Lý luận chung về quy trình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính6 1.1. Khái quát về kiểm toán Báo cáo tài chính và quy trình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 6 1.1.1 Khái quát về kiểm toán báo cáo tài chính6 1.1.2. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính7 1.2. Chuẩn bị kiểm toán7 1.2.1. Lập kế hoạch tổng quát8 1.2.1.1. Chuẩn bị cho kế hoạch kiểm toán9 1.2.1.2 Thu thập thông tin cơ sở.12 1.2.1.3 Thu thập thông tin về nghĩa vụ pháp lý của khách hàng.13 1.2.1.4 Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro kiểm toán13 1.2.1.5 Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát16 1.2.2 Thiết kế chương trình kiểm toán16 1.2.2.1. Thiết kế các thủ tục kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ.17 1.2.2.2. Thiết kế các thủ tục phân tích17 1.2.2.3. Thiết kế các thủ tục kiểm tra chi tiết 18 1.3. Thực hiện kiểm toán.18 1.3.1.Thực hiện thủ tục kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ 18 1.3.2. Thực hiện thủ tục phân tích19 1.3.3. Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết19 1.3. Kết thúc và lập báo cáo kiểm toán.20 1.3.1. Xem xét đánh giá trước khi lập báo cáo kiểm toán.20 1.3.1.1. Xem xét các khoản công nợ ngoài dự kiến.20 1.3.1.2. Xem xét các sự kiện sau ngày lập báo cáo tài chính.20 1.3.1.3. Xem tính hoạt động liên tục của khách hàng21 1.3.1.4. Đánh giá tổng quát kết quả kiểm toán21 1.3.2. Lập và công bố báo cáo kiểm toán.22 1.3.2.1. Các yếu tố cơ bản của một báo cáo kiểm toán23 1.3.2.2. Các loại ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính23 Chương 2: Thực trạng tổ chức quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Xây dựng Việt Nam (CIMECO) 26 2.1. Đặc điểm của Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Xây dựng Việt Nam với vấn đề tổ chức quy trình kiểm toán.26 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty26 2.1.2. Đặc diểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty29 2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh31 2.1.3.1 Các lĩnh vực hoạt động của Công ty32 2.1.3.2 Đối tượng khách hàng của Công ty34 2.2 Chuẩn bị kiểm toán.35 2.2.1. Lập kế hoạch tổng quát35 2.2.1.1 Chuẩn bị cho kế hoạch kiểm toán.36 2.2.1.2.Thu thập thông tin cơ sở38 2.2.1.3. Thu thập thông tin về nghĩa vụ pháp lý của khách hàng39 2.2.1.4. Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro kiểm toán40 2.2.1.5. Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát43 2.2.2. Thiết kế chương trình kiểm toán.47 2.3 Thực hiện kiểm toán49 2.3.1 Kiểm tra tổng quát báo cáo tài chính.49 2.3.2. Thực hiện thủ tục kiểm soát.50 2.3.3. Thực hiện thủ tục phân tích.51 2.3.4. Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết.52 2.4 Kết thúc kiểm toán.55 2.4.1. Lập Biên bản kiểm toán. 55 2.4.2. Duyệt dự thảo báo cáo tài chính đ• được kiểm toán.55 2.4.3. Phát hành báo cáo kiểm toán và thư quản lý (nếu có).56 2.4.4. Quản lý hồ sơ kiểm toán56 2.4.5. Theo dõi các vấn đề sau khi phát hành báo cáo kiểm toán chính thức.57 Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán tại Công ty58 3.1. Tính cấp thiết của việc hoàn thiện quy trình kiểm toán tại Công ty.58 3.1.1. Ưu điểm58 3.1.2. Nhược điểm59 3.1.3. Định hướng chiến lược phát triển của Công ty.61 3.2 Những giải pháp cụ thể cho những vấn đề trên62 Kết luận64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY