Báo cáo Kế toán tổng hợp tại xí nghiệp xe Buýt Thăng Long

Mục lục Lời nói đầu Phần I : Đặc điểm SXKD và tổ chức bộ máy kế toán hình thức sổ kế toán I. Khái quát chung về Xi nghiệp xe Buýt Thăng Long II. Cơ cấu Bộ máy quản lý của xí nghiệp III. Cơ cấu sản xuất của xí nghiệp Phần II. Công tác hạch toán tại Xi nghiệp xe Buýt Thăng Long I. Số dư đầu kỳ các Tài khoản II. Số dư chi tiết các Tài khoản III. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh IV. Định khoản và phản ánh lên sơ đồ Tài khoản liên quan Phần III. Kế toán các phần hành của xí nghiệp Chương I : Kế toán TSCĐ I. Đặc điểm phân loại TSCĐ II . Đánh giá TSCĐ III. Hạch toán tăng giảm TSCĐ IV .Kế toán khấu hao TSCĐ V. Kế toán sữa chữa TSCĐ VI. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng hạch toán Chương II : Kế toán nguyên vật liệu - và công cụ dụng cụ I . Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ : II. Đánh giá vật liệu và công cụ dụng cụ : III : Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên IV Kế toán chi tiết vật liệu , công cụ , dụng cụ V. Các nghiệp vụ KTPS liên quan trong tháng Chương III: Kế toán chi phí nhân công và tính BHXH, BHYT,KPCĐ thu nhập của người lao động I/ Những vấn đề chung về hạch toán lao động và tiền lương II/ Hạch toán lao động về mặt số lượng, thời gian và kết quả lao động III/ Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương xí nghiệp xe buýt Thăng Long Chương IV : Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm I/ Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp xe buýt Thăng Lon II/ Hạch toán chi phí sản xuất ở xí nghiệp theo phương pháp KHTX 1/ Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp II/ Hạch toán chi phí sản xuất ở xí nghiệp theo phương pháp KHTX 1/ Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 1.2 Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán 1.3.Các nghiệp vụ kinh tê phát sinh về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 1.4 Kế toán tiền hành định khoản 2/ Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 2.1/ Khái niệm và tài khoản hạch toán 2.2/ Trình tự phương pháp hạch toán 2.3.Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chi phí nhân công trực tiếp phát sinh 2.4 Kế toán tiền hành định khoản : 3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 3.1/ Khái niệm và tài khoản sử dụng 3.2/ Cách tính và trình tự phương pháp hạch toán chi phí sản xuất chung 3.3 Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về chi phí sản xuất chung trong tháng 3.4 Kế toán tiến hành định khoản như sau 4. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 4.1 : Khái niệm và Tài khoản sử dụng 4.2 Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu: 4.3 Các nghiệp cụ kinh tế phát sinh trong thág 05 / 2004 4.4 Kế toán tiến hành định khoản như sau Chương V: Kế toán các loại vốn bằng tiền I/ Hạch toán các loại vốn bằng tiền 1. Khái niệm và nguyên tắc hạch toán 2.Tài khoản sử dụng: 3/ Hạch toán tiền mặt 4/ Hạch toán tiền gửi ngân hàng 5. Một số nghiệp vụ phát sinh về các loại tiền tại xí nghiệp trong tháng 05/2004 6. Kế toán tiến hành định khoản như sau : Chương Vi: Kế toán các nghiệp vụ thanh toán 1. Kế toán các khoản tạm ứng : 1.1 Khái niệm 1.2Tài khoản và chứng từ sử dụng : 1.3Trình tự hạch toán 1.4Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ 1.5Kế toán định khoản 2. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán 2.1/ Khái niệm thanh toán với người bán : 2.2 Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán 2.3 Trình tự hạch toán 2.4 Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 2.5 Kế toán định khoản 3/ Kế toán chi phí phải trả 3.1/ Khái niệm và chi phí phải trả 3.2/ Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán 3.3. TRình tự hạch toán 3.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về chi phí phải trả trong tháng 3.5. Kế toán định khoản như sau: Chương VII : Phương pháp hạch toán vốn chủ sở hữu I . Nguồn hình thành và nguyên tắc hạch toán nguồn vốn chủ sở hữu 1.Khái niệm và nguồn hình thành : 2. Nguyên tắc hạch toán nguồn vốn chủ sở hữu II. Hạch toán nguồn vốn chủ sở hữu 1. Hạch toán nguồn vốn kinh doanh 2. Hạch toán các quỹ của xí nghiệp 3. Hạch toán kinh phí sự nghiệp Chương VIII : Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh I . Phương thức tiêu thụ ở xí nghiệp Buýt thăng long 1.Phương thức tiêu thụ : 2. Hạch toán doanh thu cung cấp dịch vụ 2.1. Khái niệm về doanh thu : 2.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu : 2.3 Một số qui định về doanh thu 2.4. Phương pháp xác định doanh thu cung cấp dịch vụ : 2.5. Chứng từ kế toán sử dụng 2.6. Tài khoản kế toán sử dụng 2.7. Sổ kế toán sử dụng 2.8.Phương pháp hạch toán : 2.9.Trong tháng 05 / 2004 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau : 3. Kế toán giá vốn 3.1. Phương pháp xác định trị giá thực tế dịch vụ 3.2.Chứng từ kế toán sử dụng : 3.3. Tài khoản kế toán sử dụng 3.4.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu Phần IV một số nhận xét , kiến nghị ,đề xuất

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY