Báo cáo Kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất trong tài chính do Công ty CP Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh tại Hà Nội

Mục lục LờI NóI ĐầU1 chương I: Lý luận chung về kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất sản phẩm trong kiểm toán báo cáo tài chính3 I. Đặc điểm kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất sản phẩm trong kiểm toán báo cáo tài chính.3 1. Đặc điểm chi phí sản xuất sản phẩm.3 2. Kiểm soát nội bộ đối với CPSX6 3. Đặc điểm của kiểm toán khoản mục CPSX trong kiểm toán BCTC11 4. Vai trò của kiểm toán khoản mục CPSX trong kiểm toán BCTC.14 II. Nội dung và trình tự kiểm toán khoản mục cpsx trong kiểm toán BCTC.15 1. Mục tiêu của kiểm toán khoản mục chi phí SXSP15 2. Quy trình kiểm toán chi phí sản xuất16 2.1. Lập kế hoạch Kiểm toán khoản mục CPSX16 2.2. Thực hiện kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất25 2.2.1. Kiểm toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp25 2.2.2. Kiểm toán chi phí nhân công trực tiếp27 2.2.3. Kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất chung30 2.2.4. Kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang31 2.3. Kết thúc kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất32 chương ii: thực trạng kiểm toán chi phí sản xuất trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn (a&c) thực hiện33 I. Giới thiệu về công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn33 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C)33 2. Tổ chức quản lý của Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn37 2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn37 2.2. Chi nhánh Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn tại Hà Nội39 2.3. Đặc điểm hệ thống kiểm soát chất lượng tại Chi nhánh Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn tại Hà Nội40 II. Kiểm toán khoản mục chi phí SXSP trong kiểm toán BCTC của của Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn A&C (Chi nhánh tại Hà Nội) thực hiện46 1. Công việc thực hiện trước kiểm toán47 2. Lập kế hoạch kiểm toán tổng quát49 3. Thực hiện kiểm toán chi phí sản xuất59 3.1. Các thủ tục kiểm tra chi tiết thực hiện tại công tyABC.60 3.2. Thực hiện các thủ tục kiểm tra chi tiết khoản mục CPSX tại công ty XYZ.74 4. Kết thúc kiểm toán khoản mục chi phí SXSP79 5. Công việc thực hiện sau kiểm toán799 Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí SXSP trong kiểm toán bctc tại công ty a&c.81 I. Đánh giá thực tế kiểm toán của công ty A&C (Chi nhánh tại Hà Nội)81 1. Đánh giá chương trình kiểm toán khoản mục CPSX81 2. Đánh giá việc thực hiện chương trình kiểm toán khoản mục CPSX82 2.1. Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán82 2.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán khoản mục CPSXSP82 2.2.1. Về thực hiện thủ tục phân tích84 2.2.2. Về thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết84 2.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán85 3. Đánh giá phương pháp chọn mẫu kiểm toán86 4. Đánh giá việc liên kết các phần hành kiểm toán86 5. Đánh giá việc quản lý và sử dụng giấy tờ làm việc87 II. Phương hướng hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục CPSX của công ty A&C (Chi nhánh tại Hà Nội)87 1. Về công tác lập kế hoạch kiểm toán khoản mục CPSXSP88 2. Về thực hiện thủ tục phân tích91 3. Về kiểm toán số dư đầu năm93 4. Về cách thức chọn mẫu kiểm toán94 5. Về quản lý và sử dụng giấy tờ làm việc95 6. Một số ý kiến đề xuất khác95 kết luận97

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY