Báo cáo Kiểm toán tiền lương và nhân viên trong kiểm toán tài chính được áp dụng tại ông ty Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán

Hoạt động kiểm toán đang có những bước phát triển vượt bậc trong những năm gần đây đã chứng tỏ vai trò quan trọng của ngành, nghề kiểm toán đối với sự phát triển của nền kinh tế và theo yêu cầu quản lí. Kiểm toán góp phần củng cố nền nếp kế toán, lành mạnh hoá các quan tài chính, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lí. Trên mỗi khía cạnh, phương diện hoạt động kiểm toán có những đặc trưng và ý nghĩa nhất định, trong đó các dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập cung cấp là yếu tố quyết định cho sự tồn tại của kiểm toán độc lập. Cùng với sự ra đời và phát triển của các công ty kiểm toán trong và ngoài nước chất lượng của hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính ngày càng nâng cao do sự chú trọng, tạo điều kiện thuận lợi từ phía Chính phủ đồng thời cũng do sự cố gắng nỗ lực từ bản thân các công ty kiểm toán, trong đó có sự đóng góp của công ty Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) với vai trò là một trong những công ty hàng đầu về kiểm toán của Việt Nam. Một trong những vấn đề được chú trọng trong kiểm toán báo cáo tài chính đó là kiểm toán chi phí trong đó chi phí nhân công chiếm tỉ trọng lớn có ảnh hưởng lớn đến các thông tin khác trên báo cáo tài chính như doanh thu, thuế thu nhập doanh nghiệp đồng thời vấn đề quản lí nhân sự trong doanh nghiệp sao cho có hiệu quả nhất cũng là một vấn đề được chú trọng. Mục lục Lời mở đầu1 PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH2 I.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH2 1.Đặc điểm về tiền lương và nhân viên2 2.Các chức năng của tiền lương và nhân viên5 3.Hệ thống sổ sách về kế toán tiền lương và nhân viên7 4.Mục tiêu kiểm toán tiền lương và nhân viên9 II. KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH10 1.Lập kế hoạch kiểm toán10 1.1.Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán11 1.2.Thu thập thông tin cơ sở12 1.3. Thu thập thông tin về nghĩa vụ pháp lí của khách hàng12 1.4.Thực hiện thủ tục phân tích13 1.5.Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro13 1.6.Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát15 1.7.Thiết kế chương trình kiểm toán16 2.Thực hiện kế hoạch kiểm toán tiền lương và nhân viên19 2.1.Thực hiện thủ tục kiểm soát tiền lương và các khoản trích theo lương19 2.2. Thực hiện thủ tục phân tích tiền lương và các khoản trích theo lương21 2.3. Thực hiện thủ tục chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương22 3.Kết thúc kiểm toán25 PHẦN II: KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN28 I.ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÍ TẠI CÔNG TY TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN28 1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty AASC28 2.Đặc điểm và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty AASC31 3.Đặc điểm tổ chức quản lí36 4. Đặc điểm công tác kế toán38 II.KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY XÂY LẮP ĐIỆN Z13340 1.Qui trình kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty AASC40 2.Kiểm toán tiền lương và nhân viên tại Công ty xây lắp điện Z13343 2.1.Khái quát về công ty xây lắp điện Z13343 2.2.Lập kế hoạch kiểm toán44 2.2.1.Phân công công việc44 2.2.2.Xây dựng phương pháp tiếp cận44 2.2.3.Các hiểu biết chi tiết về khách hàng44 2.2.4.Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đối với tiền lương và nhân viên của Công ty xây lắp điện Z13348 2.2.5.Xây dựng chương trình kiểm toán cụ thể49 2.3.Thực hiện kế hoạch kiểm toán tiền lương và nhân viên51 2.3.1.Thực hiện các thủ tục phân tích về tiền lương và nhân viên51 2.3.2.Kiểm toán chi tiết tiền lương và nhân viên tại Công ty xây lắp điện Z13355 2.4.Kết thúc kiểm toán70 PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN QUI TRÌNH KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY AASC76 1.MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ QUI TRÌNH KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY AASC76 2.MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN QUI TRÌNH KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY AASC80 Kết luận84 Mục lục85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY