Báo cáo Quy trình kiểm toán bán hàng- Thu tiền trong kiểm toán tài chính của kiểm toán nội bộ các đơn vị hạch toán độc lập tại Tổng công ty Sông Đà

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU1 PhầnI: Lí luận chung về kiểm toán nội bộ và kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính3 I. Khái quát chung về kiểm toán nội bộ3 1.Bản chất của kiểm toán nội bộ3 2.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm toán nội bộ5 3.Loại hình hoạt động của kiểm toán nội bộ5 II. Quy trình kiểm toán bán hàng- thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính 7 1.Nội dung kiểm toán bán hàng- thu tiền7 1.1.Chức năng của chu trình bán hàng- thu tiền7 1.2.Kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng- thu tiền9 1.3.Mục tiêu kiểm toán bán hàng- thu tiền12 2.Quy trình kiểm toán bán hàng- thu tiền13 2.1.Lập kế hoạch kiểm toán13 2.2.Thực hiện kiểm toán18 2.2.1.Kiểm soát nội bộ và trắc nghiệm đạt yêu cầu đối với chu trình bán hàng- thu tiền18 2.2.1.1.Đối với nghiệp vụ bán hàng………………………………………….18 2.2.1.2.Đối với nghiệp vụ thu tiền…………………………………………….21 2.2.2.Phân tích và đánh giá tổng quát22 2.2.3.Thử nghiệm cơ bản đối với chu trình bán hàng- thu tiền23 2.2.3.1.Đối với nghiệp vụ bán hàng………………………………………….23 2.2.3.2.Đối với nghiệp vụ thu tiền…………………………………………….25 2.2.4.Kiểm toán nợ phải thu khách hàng26 2.3.Kết thúc kiểm toán31 2.3.1.Chuẩn bị lập báo cáo kiểm toán31 2.3.2.Lập báo cáo kiểm toán34 Phần II: Thực tế kiểm toán quy trình bán hàng- thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán nội bộ các đơn vị hạch toán độc lập tại Tổng công ty Sông Đà36 I. Đặc điểm của Tổng công ty Sông Đà36 1.Quá trình hình thành và phát triển36 2.Cơ cấu tổ chức37 3.Kiểm toán nội bộ tại Tổng công ty Sông Đà38 3.1.Đặc điểm chung38 3.2.Quy trình kiểm toán41 3.2.1.Đặc điểm của các đơn vị hạch toán độc lập ảnh hưởng đến kiểm toán……….41 3.2.2.Lập kế hoạch kiểm toán42 3.2.3.Thực hiện kiểm toán42 3.2.4.Kết thúc kiểm toán42 II. Quy trình kiểm toán bán hàng- thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán nội bộ Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần và cung ứng NLQT&TM Sông Đà, Trung tâm NC&ƯD KHCN Sông Đà43 1.Lập kế hoạch kiểm toán43 2.Thực hiện quy trình kiểm toán bán hàng- thu tiền47 2.1.Đối với Trung tâm NC&ƯD KHCN Sông Đà48 2.1.1.Kiểm toán khoản mục Doanh thu48 2.1.2.Kiểm toán khoản mục Phải thu khách hàng56 2.2.Đối với Công ty cổ phần và cung ứng NLQT&TM Sông Đà67 2.2.1.Đối với khoản mục Doanh thu bán hàng 67 2.2.2.Đối với khoản mục Phải thu khách hàng72 3.Kết thúc kiểm toán75 Phần III: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán bán hàng- thu tiền của kiểm toán nội bộ tại Tổng công ty Sông Đà79 1.Đánh giá công tác kiểm toán nội bộ nói chung và kiểm toán quy trình bán hàng- thu tiền nói riêng tại Tổng công ty Sông Đà79 1.1.Tổ chức và hoạt động kiểm toán nội bộ79 1.2.Quy trình kiểm toán bán hàng- thu tiền80 2.Sự cần thiết phải hoàn thiện 84 2.1.Kiểm toán nội bộ tại Tổng công ty Sông Đà84 2.2.Quy trình kiểm toán bán hàng- thu tiền 85 3.Giải pháp và phương hướng hoàn thiện86 3.1.Kiến nghị86 3.2.Điều kiện thực hiện kiến nghị90 KẾT LUẬN…………………………………………………………………….……93

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY