Báo cáo Thực tập ngành kế toán- Đánh giá khái quát hoạt động quản lý và công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần may hưng

<p> MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU3 DANH MỤC VIẾT TẮT4 DANH MỤC BẢNG BIỂU5 PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN6 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần may Hưng Yên6 1.1.1. Tên, quy mô và địa chỉ của Công ty Cổ phần May Hưng Yên6 1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển6 1.2. Chức năng, nhiệm vụ chính, quyền hạn8 1.2.1. Chức năng nhiệm vụ8 1.2.2. Ngành nghề kinh doanh:9 1.3. Đặc điểm về sản xuất9 1.3.1 Cơ cấu tổ chức sản xuất9 1.3.2. Năng lực sản xuất và cơ cấu sản phẩm10 1.3.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm10 1.4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp12 1.4.1. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp12 1.4.2. Cơ cấu tổ chức quản lý13 1.5. Đặc điểm về nguồn nhân lực của công ty16 1.5.1 Quy mô lao động:16 1.5.2. Công tác tổ chức đào tạo nguồn nhân lực16 1.5.3. Công tác chăm lo đời sống cho công nhân17 1.6. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ17 1.7. Tình hình hoạt động kinh doanh17 PHẦN II: GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÁY KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN19 2.1. Giới thiệu chung về chuẩn mực kế toán và các chính sách kế toán áp dụng tại công ty cổ phần may Hưng Yên19 2.2. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Cổ phần may Hưng Yên20 2.3. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán24 2.4. Đặc điểm về chứng từ kế toán được sử dụng26 2.5. Đặc điểm về sử dụng tài khoản kế toán26 PHẦN III: ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN28 4.1. Những thuận lợi và khó khăn chung28 4.1.1. Thuận lợi28 4.1.2. Khó khăn29 4.2. Đánh giá khái quát về công tác quản trị29 4.2.1. Về cơ cấu bộ máy quản lý29 4.2.2. Về phát triển thị trường30 4.3. Đánh giá về bộ máy Kế toán31 4.3.1. Về cơ cấu tổ chức bộ máy Kế toán31 4.3.2. Về hình thức sổ31 4.3.3. Về phân công lao động kế toán.32 4.3.4 Về trang thiết bị32 4.4. Đánh giá về công tác kế toán NVL, CCDC33 4.4.1. Ưu điểm33 4.4.2. Nhược điểm36 PHẦN V: ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP39 5.1. Lý do chon đề tài39 5.2. Vấn đề cần giải quyết39 5.3. Phương hướng giải quyết39 KẾT LUẬN40 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO41 PHỤ LỤC42 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY