Báo cáo Thực tập tại công ty TNHH Deloitte Vietnam

<p> MỤC LỤC Chương I: Những vấn đề lý luận về hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.3 1.2. Bán hàng và cung cấp dịch vụ3 2. Tính giá thành phẩm:4 2.1. Nguyên tắc hạch toán thành phẩm.4 2.2. Chứng từ hạch toán:7 3. Khái niệm doanh thu, các khoản giảm trừ doanh thu, nguyên tắc xác định doanh thu và kết quả bán hàng.7 3.1. Khái niệm doanh thu và điều kiện ghi nhận doanh thu.7 3.2. Khái niệm các khoản giảm từ doanh thu9 4. Các phương thức bán và thanh toán9 4.1. Các phương thức bán9 4.2. Các phương thức thanh toán10 5. Nhiệm vụ của kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.10 6. Kế toán chi tiết thành phẩm11 6.1. Chứng từ kế toán sử dụng11 6.2. Trình tự và thủ tục nhập, xuất kho thành phẩm12 6.3. Kế toán chi tiết thành phẩm13 6.3.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển15 7. Hạch toán tổng hợp thành phẩm16 7.1. Tài khoản sử dụng16 7.2. Trình tự kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu16 7.2.1. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên16 7.2.2. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán thành phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ18 8. Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng theo các phương thức bán19 8.1. Tài khoản sử dụng19 8.2. Kế toán tổng hợp bán hàng theo các phương thức bán hàng23 8.3. Kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ trong doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX. Tính và nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và xuất khẩu.31 8.4. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ31 9. Kế toán xác định kết quả bán hàng33 9.1. Kế toán chi phí bán hàng33 9.1.1. Tài khoản sử dụng33 9.1.2. Nội dung hạch toán chi phí bán hàng33 9.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp34 9.2.1. Tài khoản sử dụng34 9.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng35 9.3.1. Tài khoản sử dụng35 9.3.2. Nội dung hạch toán xác định kết quả tiêu thụ36 Chương II38 Thực trạng kế toán thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần Hương Nam38 I. Khái quát chung về Công ty cổ phần Hương Nam38 1.1. Quá trình hình thành và phát triển38 1.2. Tổ chức bộ máy quản lý39 1.2.1. Cơ cấu bộmáy quản lý39 1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trực thuộc40 1.3. Tổ chức công tác kế toán42 1.3.1. Hình thức tổ chức công tác kế toán42 1.3.2. Tổ chức bộ máy kế toán42 1.3.3. Hình thức kế toán áp dụng44 1.3.4. Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty45 2. Thực trạng kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần Hương Nam46 2.1. Quy trình hạch toán46 2.2. Trình tư hạch toán46 2.2.1. Hạch toán thành phẩm46 2.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh62 Chương III73 Hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Hương Nam73 1. Đánh giá chung về công tác quản lý và hạch toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần Hương Nam73 1.1. Ưu điểm73 1.2. Hạn chế74 2. Hoàn thiện công tác quản lý và hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần Hương Nam75 2.1. Về kỳ hạch toán75 2.2. Hệ thống chứng từ và vận dụng tài khoản76 2.3. Về cơ cấu lao động và phân bổ chi phí78 Kết luận81 Tài liệu tham khảo82 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY