Báo cáo Thực tập tại Công ty TNHH Phúc Hà

MỤC LỤC Lời nói đầu.1 Phần I:1 Đặc điểm hoạt động của Công ty3 TNHH Phúc Hà3 I . Khái quát về ty TNHH Phúc Hà3 1.1 Vị trí của Công ty TNHH Phúc Hà3 1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Phúc Hà3 1.3.Thuận lợi khó khăn4 1.3.1.Thuận lợi4 1.3.2.Khó khăn5 1.4.Cơ sở vật chấtt kỹ thuật5 1.4.1.Về cơ sở vật chất5 1.4.2. Về lao động và thu nhập.5 II. Tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Phúc Hà.6 2.1.Về bộ máy quản lý kinh doanh7 2.2. Chức năng - Nhiệm vụ cụ thể.8 2.2.1. Chức năng của Công ty TNHH Phúc Hà8 2.2.2. Nhiệm vụ TNHH Phúc Hà8 2.3. Khái quát về công tác kế toán của công ty TNHH Phúc Hà9 2.3.1. Bộ máy kế toán của Công ty9 2.3.2. Hình thức kế toán ở Công ty TNHH Phúc Hà.10 * Chế độ chứng từ kế toán của Công ty TNHH Phúc Hà.11 2.3.3. Các loại số kế toán mà Công ty TNHH Phúc Hà sử dụng.12 2.3.4. Các báo cáo mà Công ty TNHH Phúc Hà phải lập12 Phần:II13 Công việc hạch toán của công ty.13 I. Quá trình hạch toán chủ yếu.13 1.1 Quá trình mua hàng.13 1.1.1 Khái niệm, nhiệm vụ của kế toán mua hàng.13 1.1.2 Quy trình hạch toán mua hàng.13 1.1.3. Kế toán vật tư hàng hoá.15 a. Chứng từ kế toán hàng hoá:15 c. Phương pháp định khoản và trình tự ghi sổ khi mua hàng hoá.15 Tài khoản sử dụng: TK 156 “Hàng hoá”.15 1.2. Kế toán tiêu thụ hàng hoá và doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.21 1.2.1. Kế toán tiêu thụ hàng hoá21 1.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng30 1.2.3. Xác định kết quả kinh doanh.32 II. Kế toán các nghiệp vụ khác42 2.1 Kế toán vốn bằng tiền42 2.1.1 Kế toán tiền mặt.42 2.1.2 Kế toán tiền gửi Ngân hàng.48 2.2. Kế toán thuế.54 2.2.1. Thuế GTGT54 2.2.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp58 Phần III :63 lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của doanh nghiệp63 Phần IV:Error! Bookmark not defined. Đánh giá, kết luận74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY