Báo cáo Thực tập tổng quan tại doanh nghiệp tư nhân Huy Lập

MỤC LỤC Nội dung Trang 1.ĐẶT VẤN ĐỀ.1 2.TÌNN HÌNH CƠ BẢN CỦA DN TƯ NHÂN HUY LẬP.1 2.1.Lịch sử hình thành và phát triển của DN.1 2.1.1.Đặc điểm sản xuất kinh doanh của DN.2 2.1.2.Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất của DN.2 2.1.3.Tổ chức bộ máy quản lý của DN.4 2.1.4.Đặc điểm lao động và sử dụng lao động của DN.6 2.1.5.KQHĐKD của DN trong những năm gần đây.7 2.1.6.Những thuận lợi và khó khăn trong HDDSX của DN.8 2.2.Đặc điểm chung về công tác kế toán tại DN.8 2.2.1.Tình hình tổ chức bộ máy kế toán.8 2.2.2.Chế độ kế toán áp dụng tại DN.10 2.2.3.Hình thức ghi sổ kế toán của DN.10 2.2.4.Hệ thống tài khoản kế toán.13 3.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THEO NỘI DUNG THỰC TẬP LỰA CHỌN TẠI CƠ SỞ.14 3.1.KT vốn bằng tiền, các khoản phải thu, tạm ứng của DN.14 3.2.kế toán NVL-CCDC tại DN.17 3.2.1.Phân loại NVL-CCDC XD tại DN.17 3.2.2.Kế toán hạch toán chi tiết NVL-CCDC.17 3.3.Kế toán TSCĐ của DN.19 3.3.1.Đặc điểm TSCĐ của DN.19 3.3.2.Kế toán hạch toán TSCĐ tại DN.19 3.4.Kế toán tiền lương tại DN.21 3.5.KT tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại DN.22 3.5.1.Kế toán tập hợp chi phí.22 3.5.2.Kế toán đánh giá SP dở dang.23 3.5.3.Kế toán tính giá thành SP.24 3.6.KT bán hàng và XĐKQKD tại DN.24 3.6.1.Kế toán bán hàng.24 3.6.2.Kế toán XĐKQKD của DN.25 4.KẾT LUẬN.26 5.LỜI KẾT.27 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VI THỰC TẬP.28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY