Bước đầu tìm hiểu phương pháp dạy và học bài khoá tiếng hán của giáo viên và học sinh Việt Nam giai đoạn sơ cấp

一、 选题理由 课文是体现语言实际运用情况的重要部分。课文不仅包含着本课的词汇和语法项目,而且还包含着学生周围的、迫切需要表达的事物,以及必要的文化背景知识等。讲练课文时,如果生动活泼地讲课文,就可能会突破本课词汇限额。由此可见,课文教学的重要性如何强调都不为过,在课文上花多大功夫都值得,怎样教好课文确非易事。然而,身为一名汉语教师,在教学的过程中,笔者也体会到,因若干原因,我们在课文教学上尚未付出适当的功夫,而且从未有人去探挖钻研这一问题。这也是笔者若干年反复思考的问题:讲练课文的时候,怎样把一个枯燥无味的课堂教学变得生动活泼,怎样激发学生学习课文的兴趣,怎样调动学生的积极性和主动性,挖掘他们的最大潜力?正因为如此,笔者决定选《越南师生初级阶段汉语课文教与学方法初探》作为自己硕士论文的题目,希望能帮助越南教师和学生克服在课文教学中所遇到的困难,为教学事业作出一份贡献。 二、 研究范围 由于篇幅、时间所限,本文只针对河内国家大学所属外语大学及河内大学的中文系师生的初级阶段课文教学实况进行研究。考察依据包括教、学与《汉语教程》(杨寄洲主编,1999年,北京语言文化大学出版社出版)现用教材三方面了解越南教师在课堂活动上究竟怎样讲练课文以及越南学生怎样学课文的情况,从而采取因材施教,有的放矢的有效的课文教学方法。 三、 研究对象 现代汉语课文教学及其有关问题,针对越南学生汉语课文学习的难点,深入考察越南教师和学生所采用的课文教与学方法的效果,从而采取适当的课文教与学方法并提出课文教与学的一些建议。 • 本论文研究的目的在于阐明汉语课文教与学理论及原则。 • 指出越南教师和学生在教和学课文中所存在的问题,究其原因并且进行分析成因。 • 将研究所获的结果运用于教学过程之中,改善课堂教学气氛,进一步提高教学效果。 四、 研究任务 为了达到上面所提出的目的,本论文需要完成下列任务: • 综述汉语课文教与学的有关理论问题。 • 对课堂教学活动进行充分的考查,在考查结果的基础上,阐明越南教师和越南学生教和学课文的实况。同时,初探其现用的《汉语教程》,找出其优点及存在不足。 • 指出越南师生在进行汉语课文教与学过程中所遇到的困难,分析其成因,从而提出有效的教与学技巧。 五、 研究方法 本论文使用的研究方法是在参考前人研究成果的基础上对越南教师和学生进行考察,从而对其进行描写、分析并归纳成若干课文教学的原则。最后对越南教师使用的课文教学方法和越南学生课文学习方法进行调查结果分析,并提出课文教与学的一些建议。 六、 论文结构 本论文除了绪论、结论、附录之外包括以下三章 第一章:关于汉语课文教与学的一些基础理论 第二章:越南师生初级阶段汉语课文教与学的实况考察 第三章:越南师生初级阶段汉语课文教与学偏误成因及教学建议

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY