Các giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại chi nhánh ngân hàng NHĐT&PT (BIDV) Hà Tây

<p> Mục lục Lời nói đầu Chương I: cơ sở lý luận chung về kế toán cho vay trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng I. Tín dụng ngân hàng và vai trò của tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế quốc dân. 5 1. Cơ sở ra đời của tín dụng ngân hàng: 5 2. Đặc trưng của tín dụng Ngân hàng. 6 3. Vai trò của tín dụng Ngân hàng trong nền kinh tế quốc dân. 7 II. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán ngân hàng. 12 1. Vai trò của kế toán ngân hàng. 12 2. Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng 13 III. Vai trò và nhiện vụ của kế toán cho vay. 14 1. Vai trò của kế toán cho vay. 14 2. Nhiện vụ của kế toán cho vay. 15 IV. Các phương thức cho vay, tài khoản và chứng từ kế toán cho vay 16 1. Các phương thức cho vay. 16 2. Tài khoản dùng trong kế toán cho vay . 19 3. Chứng từ dùng trong kế toán cho vay. 20 V. Quy trình kế Toán cho vay, thu nợ 21 2. Quy trình kế toán cho vay thu nợ theo hạn mức tín dụng 25 VI. Phương pháp tính l•I và thu l•I cho vay. 28 1. Phương pháp thu l•i theo tích số . 28 2. Phương pháp tính l•i và thu l•i theo từng lần. 28 VII. Quản lý hồ sơ cho vay 28 Chương II: thực trạng kế toán cho vay tạI ngân hàng đầu tư và phát triển hà tây I. Vài nét về chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Hà Tây 30 1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng. 30 2. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Hà Tây 32 3. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng ĐT&PT Hà Tây 33 III. tình hình thực hiện nghiệp vụ kế toán cho vay tạI chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Hà Tây. 44 1 . Tình hình cho vay và thu nợ chung 44 2. Thủ tục giấy tờ trong cho vay: 46 3 . Chứng từ dùng trong quá trình cho vay, thu nợ. 47 4. Quá trình hạch toán cho vay, thu nợ, thu l•i và chuyển nợ quá hạn 48 5. Kế toán xử lý chuyển nợ quá hạn . 57 IV. Mối quan hệ giữa cán bộ kế toán cho vay và cán bộ tín dụng 58 Chuơng III: một số những kiến nghị nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tạI chi nhánh ngân hàng ĐT&PT hà tây I. Đa dạng hoá các hình thức cấp tín dụng. 60 II. thủ tục giấy tờ trong cho vay: 61 III. Kiến nghị về phương pháp thu l•i đối với từng món vay. 62 IV. hạch toán, theo dõi các khoản l•i phải thu. 63 V. ứng dụng tin học trong hoạt động Ngân hàng 65 Kết luận. Tài liệu tham khảo </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY