Luận Văn Chứng Khoán

Đề tài Định hướng phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam hiện nay

Đề tài Định hướng phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam hiện nay


Việt Nam gia nhập WTO đã hơn 2 năm, kinh tế Việt Nam cũng đã mở cửa hơn 20 năm, thị trường Việt Nam cũng đã dần thu hút đc nhiều nhà đầu tư trên thế giới… Thế nhưng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp kể cả quốc doanh và ngoài quốc doanh cũng chưa thể sánh bằng các doanh nghiệp nước ngoài. Sẽ c ...


Luận án tiến sĩ Giải pháp phát triển thị trường giao dịch các giấy tờ có giá ngắn hạn ở Việt Nam

Luận án tiến sĩ Giải pháp phát triển thị trường giao dịch các giấy tờ có giá ngắn hạn ở Việt Nam


Đối với mỗi quốc gia, thị tr-ờng giao dịch các giấy tờ có giá ngắn hạn (GTCGNH) có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo thanh khoản cho nền kinh tế từ đó thúc đẩy l-u thông hàng hoá, đồng thời cung cấp ph-ơng tiện để nâng cao hiệu quả thực thi chính sách tiề ...


Đề tài Giải pháp hình thành và phát triển thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC) ở Việt Nam

Đề tài Giải pháp hình thành và phát triển thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC) ở Việt Nam


Trong quá trình đổi mới của đất nước, TTCK giữ một vai trò quan trọng trong việc huy động vốn đầu tư cho các thành phần kinh tế xã hội, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy lùi và kìm chế lạm phát, nâng cao đời sống nhân dân. Thị trườn ...


Đề án Nghiên cứu thị trường chứng khoán Việt Nam

Đề án Nghiên cứu thị trường chứng khoán Việt Nam


Bản chất của tài chính về hình thức là tất cả những vấn đề liên quan đến tiền, đến sự vận động của tiền tệ. Về bản chất tài chính là tất cả sự vận động của tiền tệ độc lập tương đối với sự vận động của hàng hóa, gắn liền với sự tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ của một chủ thể kinh tế xã hội. Tài c ...


Đề tài Các vấn đề công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán Việt Nam

Đề tài Các vấn đề công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán Việt Nam


- LUẬT CHỨNG KHOÁN 2006: Chương VIII – Công bố thông tin (8 Điều). - THÔNG TƯ 38/2007/TT - BTC hướng dẫn về công bố thông tin trên TTCK (thay thế Thông tư 57/2004/TT - BTC): gồm 11 Chương. - THÔNG TƯ số 09/2010/TT – BTC hướng dẫn về công bố thông tin trên TTCK (bổ sung Thông tư 38/2007/TT – BTC) ...


Báo cáo Phân tích cổ phiếu công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái YBC

Báo cáo Phân tích cổ phiếu công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái YBC


TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP ¾ Thông tin doanh nghiệp Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái Điện thoại: (84-29) 885154 Fax: (84-29) 885585 Email: ximangyb@gmail.com Website: www.ybcmjsc.com ...


Phân tích dự báo cầu về mắt hàng trà xanh C2 trên thị trường Việt Nam

Phân tích dự báo cầu về mắt hàng trà xanh C2 trên thị trường Việt Nam


Trong thời gian nghiên cứu về thị trường cầu về mặt hàng trà xanh C2 và các tài liệu tham khảo cho bài thảo luận, nhờ sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình của thạc sỹ Ninh Hoàng Lan - Tổ bộ môn Kinh tế Vĩ mô- Khoa Kinh Tế - Trường Đại học Thương Mại đã tận tình hướng dẫn chúng em hoàn thành ...


Bản cáo bạch- Tập đoàn bảo việt

Bản cáo bạch- Tập đoàn bảo việt


Tập đoàn Bảo Việt, tiền thận là Công ty Bảo hiểm Việt Nam ( Bảo Việt) được thành lập theo quyết định số 179/CP ngày 17/12/1964 của Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/01/1965. Trải qua bao bước phát triển thăng trầm, đến nay Bảo Việt đã trở thành Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầ ...


Đề tài Tìm hiểu về công ty chứng khoán

Đề tài Tìm hiểu về công ty chứng khoán


Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế xã hội trong những năm qua ở Việt Nam, thị trường chứng khoán cũng chuyển mình và có những bước phát triển vược bậc và là một trong những kênh cung cấp vốn cho nền kinh tế. Sự lớn mạnh của thị trường chứng khoán gắn liền với hoạt động của các công ty ch ...


Luận án Thực trạng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Vietcombank và ảnh hưởng của nó đến thị trường chứng khoán Việt Nam

Luận án Thực trạng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Vietcombank và ảnh hưởng của nó đến thị trường chứng khoán Việt Nam


Kể từ khi Luật doanh nghiệp ra đời, đã tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho các doanh nghiệp đ-ợc thành lập và thực hiện các hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị tr-ờng. Mặt khác, theo chủ tr-ơng xắp xếp, đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DNNN đã làm xuất hiện ...


Luận án Hình thành và phát triển thị trường chứng khoán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

Luận án Hình thành và phát triển thị trường chứng khoán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam


Trong quá trình đổi mới, phát triển kinh tế thị tr-ờng, Đảng và Nhà n-ớc ta đã có nhiều chủ tr-ơng, chính sách, biện pháp tạo môi tr-ờng thuận lợi cho các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNV&N). Đến nay, số l-ợng các DNV&N đã chiếm tới 80% trên tổng số các doanh nghiệp v ...


Luận án Phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2020

Luận án Phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2020


Một trong những giải pháp cực kỳ quan trọng để thực hiện đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo phương châm phát huy tối đa nội lực, đó là vấn đề phát triển thị trường vốn. Để giải quyết vấn đề vốn và nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc sử dụng vốn thì điều kiện cần thiết khách quan là ...


Đề tài Khả năng ứng dụng chứng khoán phái sinh vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Đề tài Khả năng ứng dụng chứng khoán phái sinh vào thị trường chứng khoán Việt Nam


Trong nền kinh tế thị trường, quá trình điều hoà các nguồn vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu được diễn ra trên thị trường tài chính. Thị trường tài chính thường được phân làm hai loại là thị trường tiền tệ (bao gồm thị trường liên ngân hàng, thị trường hối đoái và quan trọng nhất là thị trường tín dụng ...


Đề tài Hoàn thịên nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty CP Chứng khoán Seabank

Đề tài Hoàn thịên nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty CP Chứng khoán Seabank


Tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp diễn ra ngày càng mạnh mẽ dưới sức ép của xu hướng chung: Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra từng ngày, đành dấu bằng sự kiện Việt Nam chính thức ra nhập tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO). Hội nghị diễn ra trong tháng 11 là một sự kiện quan trọng ...


Đề tài Quỹ đầu tư chứng khoán và thực trạng của các quỹ này tại Việt Nam hiện nay

Đề tài Quỹ đầu tư chứng khoán và thực trạng của các quỹ này tại Việt Nam hiện nay


Trước xu thế phát triển và hội nhập kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay thì nhu cầu về vốn để đẩy mạnh phát triển kinh tế , tránh tụt hậu là vấn đề cần thiết đối với mỗi nước . Để huy động vốn một cách tối đa , ngoài sự góp mặt của ngân hàng còn có một số tổ chức phi ngân hàng khác điển hình l ...


Luận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển các công ty Chứng khoán ở Việt Nam giai đoạn hiện nay

Luận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển các công ty Chứng khoán ở Việt Nam giai đoạn hiện nay


Nhu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoá đòi hỏi một khối lượng vốn khổng lồ, nhất là vốn dài hạn, mà trong giai đoạn hiện nay, thị trường tài chính mới chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu về vốn ngắn hạn cho nền kinh tế. Xuất phát từ đòi hỏi ấy, thị trường chứng khoán, với tư cách là kênh huy vốn ...


Luận văn Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Luận văn Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam


Đối với một nền kinh tế thị trường thì sự tồn tại của một thị trường chứng khoán (TTCK) là không thể thiếu được bởi nó không chỉ là một kênh huy động vốn trung và dài hạn mà còn là một công cụ đắc lực cho chính sách điều hành nền kinh tế của nhà nước. Hơn nữa, Việt Nam còn trong những bước đi đầu củ ...


Đề tài Chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đề tài Chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam


Trong tài chính doanh nghiệp có 3 quyết định cơ bản: quyết định đầu tư, quyết định tài trợ, và quyết định chi trả cổ tức. Cả ba quyết định trên đều phải nhất quán với mục tiêu nhằm tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. Ta cần phải thấy rằng, các quyết định này liên quan với nhau theo một cách nào đ ...


Luận văn Xây dựng chính sách niêm yết cổ tức cho các công ty cổ phần biêm yết tại Việt Nam

Luận văn Xây dựng chính sách niêm yết cổ tức cho các công ty cổ phần biêm yết tại Việt Nam


Cổ tức là một trong những chính sách quan trọng của bất cứ công ty cổ phần đại chúng nào trên thế giới, không chỉ ở Việt Nam. Lãnh đạo doanh nghiệp luôn cân nhắc thận trọng về chính sách này vì nó phải đáp ứng đồng thời 3 mục tiêu: làm hài lòng các cổ đông qua việc trả cổ tức định kỳ, đảm bảo ...


Luận văn Minh bạch thông tin các công ty niêm yết

Luận văn Minh bạch thông tin các công ty niêm yết


Mục tiêu nghiên cứu của luận văn này là xác định nhân tố ảnh hưởng đến minh bạch thông tin của các doanh nghiệp niêm yết. Trên cơ sở đó nâng cao tính hiệu quả trong việc công bố thông tin của các công ty niêm yết và nâng cao trình độ hiểu biết của nhà đầu tư cá nhân trong quyết định đầu tư của ...