Chuyên đề Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và đề xuất hướng sử dụng đất thích hợp trên địa bàn xã ea kiết huyện cư m’gar, tỉnh Đắk Lắk

<p> Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng qu giá, là địa àn cƣ trú, là nơi diễn ra mọi hoạt động sống c a con ngƣời, là tƣ liệu sản xuất đặc iệt và duy nhất, tạo ra nông phẩm cung cấp nguồn sống cho hầu hết mọi sinh vật trên trái đất và là món quà đặc iệt mà tạo hóa đã an tặng cho loài ngƣời. Con ngƣời không thể sản xuất đƣợc đất đai mà chỉ có thể chuyển m c đ ch s d ng từ m c đ ch này sang m c đ ch khác. Đất đai có độ màu mỡ tự nhiên, nếu chúng ta iết s d ng và cải tạo hợp lý thì đất đai sẽ ngày càng tốt hơn. Mang vai trò quan trọng nhƣng đất đai là có giới hạn, ngày nay hoạt động c a con ngƣời ngày càng gia tăng cùng với việc gia tăng d n số làm cho nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt và đất đai ngày càng ị suy thoái. Quá trình phát triển kinh tế, quá trình đô thị hoá tạo những ƣớc chuyển iến ộ mặt nƣớc ta. Sự phát triển này đã n ng cao đời sống nh n dân về mọi mặt và n m t kịp thời sự chuyển mình c a nh n loại. Tuy nhiên, ch nh sự gia tăng d n số, sự phát triển đô thị và quá trình công nghiệp hoá g y s c ép lớn trong việc s d ng đất. Diện t ch đất nông nghiệp ngày càng giảm kéo theo đó là sự tăng lên c a đất phi nông nghiệp nhƣ nhu cầu về nhà ở, đất x y dựng các công trình công cộng, khu công nghiệp tăng. Đ y là ài toán nan giải đang phải đối mặt hiện nay. Để giải quyết vấn đề này, mỗi quốc gia đều x y dựng cho mình những chƣơng trình, kế hoạch, chiến lƣợc riêng phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện c a mình để s d ng đất đai đƣợc hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm. Đặc iệt là đối với nƣớc ta - một đất nƣớc mà quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đô thị hoá đang diễn ra mạnh mẽ trên kh p cả nƣớc. Đảng ta đã chỉ rõ, phải đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nƣớc, trƣớc hết là tiến hành CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, phấn đấu đến năm 2020 về cơ ản nƣớc ta trở thành nƣớc công nghiệp. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY