Chuyên đề Đánh giá sự ảnh hưởng của yếu tố chất lượng tới năng suất chuyền may tại công ty TNHH may mặc Artif Việt Nam

Trong một doanh nghiệp sản xuất ngoài “chất lƣợng” thì “năng suất” luôn là yếu tố đƣợc quan tâm hàng đầu. Năng suất có cao thì doanh thu mới tăng, lợi nhuận mới nhiều. Nhƣng để tăng đƣợc năng suất và đảm bảo nó ổn định thì đó lại là một bài toán vô cùng khó khăn. Đối với các doanh nghiệp may Việt Nam thì năng suất lại càng trở lên quan trọng vì đa số các doanh nghiệp may làm gia công cho khách hàng lên lợi nhuận chủ yếu là do năng suất cao. Năng suất ở đây chính là năng suất của chuyền may, bởi “năng suất chuyền may quyết định năng suất của doanh nghiệp may”. Để tăng năng suất chuyền may đã có nhiều đề tài đi tìm hiểu các yếu tố ảnh hƣởng tới năng suất chuyền may và đƣa ra biện pháp để cải tiến năng suất chuyền may nhƣ đƣa ra bảng xây dựng thời gian chuẩn cho các công đoạn để chuẩn hóa thao tác, áp dụng sản xuất LEAN Nhƣng nó ở phạm vi rất rộng, thƣờng là nghiên cứu đối với các doanh nghiệp may nói chung. Qua thời gian thực tập tốt nghiệp tại công ty TNHH may mặc Artif Việt Nam, dƣới sự hƣớng dẫn của Th.s Lƣu Hoàng em nhận đề tài đồ án nhƣ sau: Phần chuyên đề: Đánh giá sự ảnh hưởng của yếu tố chất lượng tới năng suất chuyền may tại công ty TNHH may mặc Artif Việt Nam. Phần chuyên môn: Xây dựng tài liệu kỹ thuật thiết kế triển khai sản xuất mã hàng 2EO65 tại công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong. Lý do em chọn đề tài nhƣ trên vì: Thứ nhất: Trong thời gian thực tập tại công ty em nhận thấy công ty thƣờng xuyên phải tăng ca do năng suất không đạt mức khoán của công ty. Ngoài ra tại vị trí QC kiểm tra hàng trƣớc khi nhập kho ở mỗi chuyền thì có rất nhiều sản phẩm lỗi. Em cũng rất thích tìm hiểu về các yếu tố ảnh hƣởng đến năng suất chuyền may để mong muốn góp một phần nhỏ bé giúp các anh chị công nhân không phải tăng ca và đi làm những ngày nghỉ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY