Chuyên đề Định hướng phát triển và giải pháp cho hoạt động Selling Online tại TP Hồ Chí Minh

<p> 1. Ý nghĩa, tính cấp thiết và lý do chọn đề tài Xuất hiện ở Việt Nam từ năm 1997, Internet như đã đem một luồn công nghệ mới vào Việt Nam, hàng loạt các dịch vụ thực hiện thông qua internet từ đó cũng bắt đầu phát triển. Selling Online cũng ra đời và là kênh kinh doanh mới cho các doanh nghiệp. Ngoài cửa hàng thực có trụ sở thì các doanh nghiệp còn có thể thiết lập thêm cửa hàng ảo trên internet. Nhưng do một số khó khăn trở ngại về quản lý, công nghệ, văn hóa mà cho tới nay loại hình này vẫn chưa phát triển theo đúng bản chất của nó. Trong khi đó, thì hoạt động Selling Online trên thế giới đã và đang phát triển rất mạnh mẽ. Do đó, việc phát huy lợi thế của hình thức kinh doanh này sẽ là động lực của Việt Nam nói chung, TP. Hồ Chí Minh nói riêng trong tiến trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế. Nhận thấy được vấn đề trên, nhóm xem việc nghiên cứu đề tài về Selling Online như một công trình có rất nhiều ý nghĩa nhằm mang lại những hướng đi đúng cho sự phát triển của kinh tế thành phố nói riêng, đất nước nói chung trong tương lai. 2. Mục tiêu nghiên cứu Nhận thức được sự phát triển tự phát của Selling Online tại Việt Nam nên theo chúng tôi nghiên cứu về vấn đề này là việc làm có ý nghĩa quan trọng và mang tính cấp thiết. Do đó, mục tiêu của chúng tôi là hiểu rõ về thực trạng của hoạt động Selling Online tại TP.Hồ Chí Minh. Thứ nhất, từ việc nghiên cứu hệ thống pháp luật về thương mại điện tử ở Việt Nam kết hợp với nghiên cứu luật thương mại điện tử quốc tế và tình hình cụ thể của các doanh nghiệp B2C ở Việt Nam. Qua đó, nhóm sẽ chỉ ra một số điều luật chưa thật sự phù hợp với thương mại điện tử ở Việt Nam đồng thời đưa ra một số kiến nghị về điều luật hợp lý được sử dụng trên thế giới và phù hợp với điều kiện của Việt Nam để có tác dụng thúc đẩy ngành thương mại điện tử nói chung và hoạt động Selling Online nói riêng ở Việt Nam phát triển hơn. Việc nghiên cứu này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi chúng ta muốn phát triển Selling Online mà còn quá nhiều các điều luật bất cập gây cản trở trong quá trình phát triển hoạt động này. Thứ hai, việc đưa các yếu tố phù hợp với điều kiện văn hóa, cơ sở hạ tầng và chính trị ở Việt Nam để phát triển Selling Online thông qua nghiên cứu một giai đoạn phát triển mạnh nhất của thương mại điện tử tại Mỹ để tìm hiểu những yếu tố có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử ở Mỹ. Như vậy, chúng ta có thể vừa tiếp cận các công nghệ mới nhất trên thế giới và những yếu tố về khía cạnh văn hóa chính trị để đảm bảo Selling Online phát triển nhưng vẫn giữ gìn được các đặc trưng riêng của quốc gia. Thứ ba, việc nghiên cứu các trang web dạng B2C tiêu biểu, mô hình hoạt động và khảo sát những khách hàng đã từng giao dịch mua bán trên trang web đó giúp đưa ra những khó khăn, bất cập, những nguyên nhân làm cho khách hàng chưa hài lòng từ đó sẽ đưa ra được những kiến nghị để cải thiện một số điểm chưa tốt của các trang web đó và để tạo sự thuận lợi hơn cho khách hàng. Nghiên cứu sẽ vạch ra hướng phát triển riêng của hoạt động Selling Online tại TP. Hồ Chí Minh. Điều này thật ý nghĩa khi hoạt động này diễn ra một cách hết sức một cách hết sức lộn xộn tại thành phố này. Cuối cùng là định hướng phát triển và xây dựng một mô hình mới phù hợp cho định hướng phát triển và giải pháp thực hiện chiến lược phát triển Selling Online tại TP.Hồ Chí Minh và khả năng vận dụng mô hình này trong phạm vi toàn quốc. Đây là mục tiêu đặc biệt quan trọng mà nhóm muốn thực hiện được trong đề tài này. 3. Đối tượng, phạm vi, và phương pháp nghiên cứu  Đối tượng thu thập thông tin. Người tiêu dùng sử dụng dịch vụ Selling Online và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Selling Online. Chúng tôi sẽ tập trung nghiên cứu các doanh nghiệp là người tiêu dùng trong lĩnh vực B2C như đã giới thiệu ở trên.  Kích thước mẫu. - Đối với doanh nghiệp: chúng tôi phỏng vấn trực tiếp đại diện 5 doanh nghiệp hiện đang cung cấp dịch vụ Selling Online tại TP.Hồ Chí Minh. - Đối với người tiêu dùng: Phỏng vấn 100 người tiêu dùng thông qua Bản câu hỏi, hình thức phỏng vấn là phỏng vấn trực tuyến có hỗ trợ. 4. Phạm vi nghiên cứu Đối với đề tài nghiên cứu của nhóm, chúng tôi kết hợp hai phương pháp nghiên cứu định tính và chuyên gia:  Phương pháp định lượng thông qua tiến hành thu thập thông tin khảo sát đối với người tiêu dùng và các doanh nghiệp từng giao dịch với nhau qua hình thức Selling Online. Từ đó chúng tôi tiến hành xử lý các thông tin đã thu thập được bằng các phần mềm thống kê, tính toán như : SPSS, Excel, rồi sau đó dựa trên các kết quả để đưa ra nhận xét.  Phương pháp chuyên gia: Tất cả các vấn đề liên quan đến đề tài được thảo luận và tham khảo ý kiến của người tiêu dùng trước khi lập bản câu hỏi phỏng vấn.  Phương pháp chọn mẫu. - Đối với doanh nghiệp: Phương pháp chọn mẫu có xác suất. - Đối với người tiêu dùng: Phương pháp chọn mẫu có xác xuất nở hoa.  Phương pháp thu thập thông tin nghiên cứu. - Thông tin thứ cấp: Thu thập từ Tổng cục thống kê; Báo Cáo Thương mại điện tử; các tạp chí chuyên ngành; internet và thông tin của các nghiên cứu liên quan. - Thông tin sơ cấp: Thu nhập ý kiến người tiêu dùng sử dụng dịch vụ Selling Online tại thành phố Hồ Chí Minh thông qua bảng câu hỏi; bên cạnh sẽ có bài phỏng vấn gồm các câu hỏi chuẩn bị sẵn để thu thập ý kiến từ phía các doanh nghiệp hiện đang cung cấp dịch vụ Selling Online. 5. Điểm mới của đề tài nghiên cứu Trước khi thực hiện nghiên cứu này, nhóm chúng tôi đã tham khảo qua một số đề tài nghiên cứu trước đây có liên quan, và có một số nhận xét như sau: - Đối với đề tài: “Phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế” năm 2003. Về mặt ưu: đề tài đã khái quát được các vấn đề về internet, khía cạnh liên quan mật thiết đến Selling Online; Đưa ra cái nhìn khái quát về thương mại điện tử, qua đó thấy được phần nào các hoạt động Selling Online; Đề xuất được các giải pháp cho phát triển thương mại điện tử, cả về vi mô lẫn vĩ mô. Về nhược điểm: Việc trình bày có chưa có trọng tâm và các giải pháp chưa được chi tiết hóa; đồng thời không nêu được định hướng phát triển cho thương mại điện tử. - Đối với đề tài: “ Sử dụng internet và thái độ người tiêu dùng hướng đến việc mua sắm qua mạng” cũng trong năm 2003. Về ưu điểm: nhìn chung nghiên cứu đã trình bày rất rõ ràng các vấn đề về internet và thực trạng các vấn đề mua sắm qua mạng trên thế giới và Việt Nam; các giải pháp rất chi tiết và rõ ràng về mọi khía cạnh cũa hoạt động mua sắm qua mạng. Xong, khuyết điểm của đề tài là các giải pháp còn thiếu tính thực tế và vẫn không định hướng được hướng phát triển cho hoạt động này. Như vậy, sau khi tham khảo hai đề tài trên, nhóm xin tiếp thu các vấn đề nghiên cứu thực trạng và cơ sở lý luận của các đề tài trên, vì nhìn chung các đề tài đã đáp ứng được các vấn đề cần nghiên cứu. Bên cạnh đó thì đề tài của nhóm có một số điểm mới so với các đề tài trên như sau: - Các vấn đề nghiên cứu tập trung ở TP. Hồ Chí Minh, chứ không nghiên cứu một cách chung chung như các đề tài khác, theo nhóm việc nghiên cứu vấn đề thực trang, giải pháp này cần phải tiến hành trên một khu vực cụ thể đồng nhất các yếu tố về pháp luật, văn hóa, công nghệ - Nhóm định hướng được hướng phát triển, các giải pháp cụ thể hơn, và đặc biệt là mô hình mới cho hoạt động này ở TP.Hồ Chí Minh, đây là các điểm mới hoàn toàn so với các đề tài khác. 6. Tóm tắt đề tài nghiên cứu  Chương 1: Cơ sở lý luận về bán hàng và Selling Online Trong chương này, chúng tôi tìm hiểu các vấn đề lý luận về bán hàng và Selling Online. Thông qua đó xác định các hình thức bán hàng và Selling Online hiện tại được sử dụng. Ngoài ra, việc nghiên cứu các công cụ hỗ trợ cho hoạt động Selling Online và các yếu tố tác động đến hoạt động Selling Online như: môi trường kinh tế, văn hóa, pháp luật.cũng sẽ được đề cập trong phần này. Trong chương này lưu ý phân biệt rõ Selling Online và thương mại điện tử qua một số sản phẩm, dịch vụ chủ yếu khi kinh doanh qua Selling Online.  Chương 2 : Thực trạng hoạt động Selling Online tại Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh Chương này đi sâu tìm hiểu thực trạng hoạt động Selling Online tại TP. Hồ Chí Minh. Trong đó sẽ tập trung vào các vấn đề thực trạng hoạt động Selling Online tại TP. Hồ Chí Minh, từ các cấp quản lý đến các doanh nghiệp để có thể thấy được những khó khăn, thuận lợi của Selling Online tại TP.Hồ Chí Minh đồng thời sử dụng mô hình Micheal Porter để phân tích toàn ngành Selling Online. Bên cạnh đó là việc phân tích các kết quả nghiên cứu của các hoạt động Selling Online ở TP. Hồ Chí Minh. Việc phân tích này dựa trên khảo sát người tiêu sử dụng dịch vụ Selling Online.  Chương 3: Các kết luận. Định hướng phát triển và giải pháp cho hoạt động Selling Online tại TP. Hồ Chí Minh. Các kết luận trong chương này được rút ra từ hai nguồn. Thứ nhất, từ việc nghiên cứu thực trạng Selling Online; thứ 2 từ việc phân tích người tiêu dùng đang sử dụng dịch vụ Selling Online. Từ các kết luận này và việc xem xét các mô hình Selling Online đã thành công, đề xuất mô hình Selling Online cho các doanh nghiệp, đồng thời xác định được hướng phát triển và các giải pháp cho hoạt động Selling Online tại TP. Hồ Chí Minh. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY