Chuyên đề Khu vực kinh tế tư nhân mới nổi lên và sự nghiệp công nghiệp hóa ở Việt Nam

Các ngành công nghiệ p nhẹ sử dụng nhiề u lao động chí nh là lợ i thế so sá nh của Việ t Nam. Vớ i lợ i thế này, rấ t nhiề u nử ớ c Đ ông áđ ã thu đử ợ c những thành tựu rực rỡ và tạ o nê n cá i gọ i là “ điề u kỳ diệ u Đ ông á” . Đ ể nố i tiếp những thành công của cá c nử ớ c khá c trong khu vực, quá trì nh công nghiệ p hóa nhanh chóng ở Việ t Nam cầ n phải đi theo hử ớ ng mở hay đị nh hử ớ ng xuấ t khẩ u. Và cũng nhử trong trử ờ ng hợ p của cá c nử ớ c đã thành công vớ i nề n kinh tế đị nh hử ớ ng xuấ t khẩ u ở Đ ông á, kể cả những nử ớ c đi theo hệ tử tử ở ng trá i ngử ợ c nhau nhử Trung Quố c và Đ ài Loan, thì khố i doanh nghiệ p giữ vị trí chủ chố t cho sự nghiệ p phá t triể n của Việ t Nam sẽ là cá c doanh nghiệ p vừa và nhỏ. Nhì n chung, cá c doanh nghiệ p hộ gia đì nh hiệ n đang chiếm phầ n đông trong khu vực tử nhân của Việ t Nam vẫ n còn quá nhỏ bé , quá yếu ớ t để có thể cạ nh tranh đ ử ợ c trê n thị trử ờ ng thế giớ i. Còn cá c doanh nghiệ p Nhà nử ớ c thì lạ i tỏ ra quá cứ ng nhắ c và kém hiệ u quả để có thể bắ t kị p đử ợ c vớ i tố c độ gia tăng mạ nh mẽ của cá c nhu cầ u trê n thế giớ i. Nhiề u kinh nghiệm đ ã minh chứ ng rằng chí nh cá c doanh nghiệ p tử nhân vừa và nhỏ- những doanh nghiệ p có quy mô đủ lớ n để có thể hoạ t động một cá ch có hiệ u quả song cũng đủ nhỏ để biến chuyể n một cá ch linh hoạ t- chí nh là chiếc chì a khóa để thực hiệ n thành công sự nghiệ p công nghiệ p hóa đị nh hử ớ ng xuấ t khẩ u một cách nhanh chóng. Tớ i nay nếu nhử quá trì nh tử nhân hóa đã đ ử ợ c triể n khai rộng khắ p trong ngành nông nghiệ p và dị ch vụ của Việ t Nam thì trong ngành sản xuấ t cá c doanh nghiệ p tử nhân vẫ n chỉ đóng góp một phầ n rấ t khiê m tố n cả về sản lử ợ ng cũng nhử lực lử ợ ng lao động. Tuy vậ y qua bá o cá o này có thể thấ y rõ rằng cầ n phải coi cá c doanh nghiệ p sản xuấ t tử nhân của Việ t Nam nhử những hạ t giố ng có thể vử ơn lê n mạ nh mẽ và trở thành nhân tố phá t triể n cơ bản cho một khu vực tử nhân lớ n mạ nh. Mặc dù môi trử ờ ng kinh doanh còn chử a thuậ n lợ i nhử ng cá c doanh nghiệ p non trẻ m ớ i nổ i lê n vẫ n chứ ng tỏ đ ử ợ c tí nh năng động và khả năng sinh lợ i của mì nh. Không ai có thể nghi ngờ về điề u này. Dựa trê n việ c đá nh giá các tài liệ u thứ cấ p và cá c cuộc phỏng vấ n sâu vớ i khoảng 50 công ty tử nhân trong mù a hè năm 1996, Công ty James Riedel đã thay mặt cho Chử ơng trì nh phá t triể n dự á n Mê kông (MPDF) soạ n thảo bá o cá o này. Là nơi quy tụ của nhiề u nhà tài trợ và do Công ty tài chí nh quố c tế quản lý, Chử ơng trì nh phá t triể n dự á n Mê kông đã ra đờ i nhằm thúc đẩ y sự phá t triể n của khu vực tử nhân ở ba nử ớ c Việ t Nam, Lào và Campuchia.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY