Chuyên đề Nâng cao chất lượng quy hoạch tuyển chọn và sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Kinh Môn – tỉnh Hải Dương

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, gần 80 năm qua Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh về chính trị, tư tưởng, lực lượng và phong trào. Đoàn có một vai trò. Nhiệm vụ hết sức quan trọng trong cách mạng Việt Nam. Đoàn đã thực sự trở thành đội quân dự bị tin cậy của Đảng, là đội quân xung kích cách mạng của dân tộc. Là trường học xã hội chủ nghĩa cho thanh niên, là người đại diện, người bảo vệ lợi ích của tuổi trẻ. Để tổ chức Đoàn thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ và chức năng của mình thì một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa then chốt quyết định đến chất lượng và hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi là công tác cán bộ Đoàn. Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước nói chung và của tổ chức Đoàn nói riêng, cùng những đòi hỏi mới của thực tiễn đời sống đang đặt ra cho đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng trẻ tuổi hiện nay không những phải có yêu cầu mới, tiêu chuẩn mới về năng lực, phẩm chất chính trị mới mà đòi hỏi công tác cán bộ phải có những qui trình, chính sách thay đổi để đáp ứng những yêu cầu mới cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước: Về công tác Đào tạo, bồi dưỡng, công tác tuyển dụng, qui hoạch và sử dụng cán bộ. Thực tế hiện nay, công tác cán bộ Đoàn ở các cấp và nhất là cấp cơ sở đang là một vấn đề bức xúc đặt ra: Tình trạng thừa và thiếu cán bộ, trình độ cán bộ, công tác lựa chọn và sử dụng cán bộ còn chưa hợp lí chưa thực sự dựa vào những quan điểm khoa học và những đặc trưng của người cán bộ Đoàn, sử dụng cán bộ còn nặng về tình cảm, nhìn nhận cán bộ còn phiến diện, từ những tiêu cực và sai lầm đó đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng phong trào Đoàn thanh niên các cấp khiến cho hiệu quả công tác Đoàn còn chưa cao. Trước thực tế đó công tác tuyển chọn, sử dụng cán bộ Đoàn phải được nhìn nhận một cách khách quan đúng người đúng việc, phải có những giải pháp về chính sách và cơ chế nhất định nhằm tuyển chọn được đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng được những yêu cầu mới của xã hội. Từ thực tế công tác Đoàn, từ các quan điểm và tiêu chuẩn mới về cán bộ Đoàn nói chung và tính bức xúc trong công tác tuyển chọn, sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn nói riêng trên mà trong đợt thực tập tốt nghiệp tôi đã lựa chọn chuyên đề “ Nâng cao chất lượng quy hoạch tuyển chọn và sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Kinh Môn – tỉnh Hải Dương”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY