Chuyên đề Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam

Trong những năm qua tình hình kinh tế - xã hội nước ta đã có những chuyển biến sâu sắc và toàn diện. Từ một nền kinh tế kế hoạch hoá chúng ta đang chuyển vào giai đoạn công nghiệp hoá và hiện đại hoá với tốc độ nhanh chưa từng có. Với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đang đặt ra những yêu cầu mới và cao đối với tư vấn thiết kế trong việc tổ chức môi trường, không gian cho các quá trình sống của con người. Vì vậy việc xác định chiến lược mục tiêu tư vấn thiết kế xây dựng phải xuất phát từ những cơ sở khoa học về sự phát triển của kinh tế - xã hội nói chung cũng như dự đoán về sự phát triển của tư vấn thiết kế. Tuy nhiên để có thể duy trì được tốc độ phát triển và nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế thế giới và trong nước nói chung, ngành tư vấn xây dựng nói riêng có nhiều biến động cũng như khắc phục những tồn tại khách quan và chủ quan đòi hỏi công ty phải tiếp tục nghiên cứu đổi mới hơn nữa công tác quản trị nhân lực của mình. Việc tìm hiểu những vấn đề về quản trị nhân lực trong kinh doanh tư vấn xây dựng liên hệ cụ thể với Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam giúp cho Doanh nghiệp rút ra những tồn tại, bài học kinh nghiệm và kiến nghị những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực trong Tổng công ty, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Đối tượng nghiên cứu của luận văn là : Nhân lực và vấn đề quản trị nhân lực trong kinh doanh tư vấn xây dựng, các đặc điểm và giải pháp tại Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. Phạm vi nghiên cứu của đề tài là : Những vấn đề về tổ chức, quản lý và sử dụng nhân lực ở phạm vi vi mô, tức là Doanh nghiệp cụ thể, ở đây là Tổng công ty tư vấn xây dung Việt Nam. Về số liệu, báo cáo thực tập chỉ giới hạn trong một thời gian nhất định từ năm 2001-2004 và tình hình phương hướng một số năm tới. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài gồm : -Phương pháp duy vật biện chứng và phương pháp duy vật lịch sử. -Phương pháp phân tích tổng hợp : Nghiên cứu tài liệu, sách báo chuyên ngành, các báo cáo về thực trạng sử dụng nhân lực trong tình hình phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, từ đó đưa ra các biện pháp hoàn thiện. -Phương pháp thống kê : Từ việc nghiên cứu các chỉ tiêu kinh tế giữa các năm, sử dụng phương pháp thống kê so sánh về tỷ lệ phần trăm, số tương đối và tuyệt đối để đưa ra các kết luận về tình hình sản xuất kinh doanh ở Công ty. Ngoài các phương pháp trên, trong chuyên đề còn sử dụng phương pháp đối chiếu so sánh hệ thống các thông tin điều tra, sử dụng biểu đồ, đồ thị dựa vào các số liệu thứ cấp và sơ cấp để làm tăng thêm tính chính xác và thuyết phục cho chuyên đề thực tập. Với đối tượng, phạm vi và mục tiêu nghiên cứu như vậy, ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các tài liệu tham khảo, chuyên đề thực tập được bố cục thành 3 chương : Chương I : Giới thiệu chung về Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam Chương II : Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam. Chương III : Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY