Chuyên đề Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty bánh kẹo Hải Châu giai đoạn 2011-2015

1. Tính cấp thiết của đề tài Trong giai đoạn phát triển nền kinh tế thị trường mở cửa hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới, hầu hết tất cả các quốc gia đều phải thừa nhận trong mọi hoạt động đều phải có cạnh tranh. Công ty chỉ có thể qua một thời gian ngắn mà phát triển rất mạnh hay có thể phá sản, thì việc không ngừng đổi mới nâng cao khả năng thích ứng với những biến động của môi trường đã trở thành nguyên tắc hàng đầu trong kinh doanh. Để làm được điều đó doanh nghiệp phải xác định rõ mình muốn đi đâu? phải đi như thế nào? Những khó khăn, thách thức nào phải vượt qua? Và quan trọng hơn cả là làm thế nào để mọi thành viên trong doanh nghiệp cùng đồng tâm, nhất trí, nỗ lực hết mình vì thành công chung của doanh nghiệp. Điều này trước hết phụ thuộc vào công tác xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh. Chiến lược kinh doanh đúng đắn sẽ là đảm bảo cho sự tồn tại, phát triển bền vững, lâu dài theo những mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp. Với ý nghĩa thực tiễn đó thì : "Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty bánh kẹo Hải Châu giai đoạn 2011-2015 " đã được chọn làm đề tài cho chuyên đề môn học. 2. Mục tiêu nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu thực tế ở công ty bánh kẹo Hải Châu, có 2 mục tiêu chính cho đề tài: - Phân tích cụ thể các yếu tố quyết định đến sự thành công hay thất bại trong kinh doanh của công ty, để từ đó xây dựng được chiến lược kinh doanh hợp lí và hiệu quả. - Xác định và đưa ra các giải pháp để triển khai và áp dụng các chiến lược kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh giúp công ty tồn tại và phát triển bền vững. 3. Đối tượng nghiên cứu - Phân tích và xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty bánh kẹo Hải Châu trong giai đoạn 2011-2015. 4. Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu trong phạm vi công ty bánh kẹo Hải Châu và một số tài liệu khác. 5. Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng một số phương pháp sau: + Phương pháp phân tích thống kê + Phương pháp so sánh và tổng hợp số liệu để phân tích + Phương pháp dự báo, thực chứng ( giải thích và dự báo) + Phương pháp phân tích chuẩn mực – lựa chọn và quyết định. 6.Kết cấu chuyên đề Ngoài phần lời mở đầu, kết luận và danh mục tham khảo thì chuyên đề gồm 3 chương chính: Chương 1: Cơ sở lí luận về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Chương 2: Phân tích chiến lược kinh doanh cho công ty bánh kẹo Hải Châu giai đoạn 2011- 2015. Chương 3: Xây dựng, đưa ra giải pháp chiến lược kinh doanh của công ty bánh kẹo Hải Châu giai đoạn 2011- 2015.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY