Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở nước ta - Thực trạng và giải pháp

<p> Kinh tế Nhà nước có vai trò quyết định trong việc giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định và phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. Doanh nghiệp nhà nước (gồm doanh nghiệp nhà nước giữ 100% vốn và doanh nghiệp nhà nước giữ cổ phần chi phối) phải không ngừng đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả, giữ vị trí then chốt trong nền kinh tế, làm công cụ vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô, làm lực lượng nòng cốt, góp phần chủ yếu để kinh tế nhà nước thực hiện vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bờn cạnh những thành tựu và đóng gúp to lớn của cỏc doanh nghiệp Nhà nước trong suốt quỏ trỡnh phỏt triển của nền kinh tế nước ta thỡ doanh nghiệp Nhà nước cũng còn những mặt hạn chế, yếu kém, có mặt rất nghiêm trọng như: quy mô còn nhỏ, cơ cấu còn nhiều bất hợp lý, chưa thật tập trung vào những ngành, lĩnh vực then chốt; nhìn chung trình độ cụng nghệ còn lạc hậu, sức cạnh tranh trờn thị trường yếu kộm, trỡnh độ quản lý tài sản cũng như nguồn nhõn lực yếu, chưa thực sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh; kết quả sản xuất kinh doanh chưa tương xứng với nguồn lực đã có và sự hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước. Hiện nay doanh nghiệp nhà nước đang đứng trước những thách thức gay gắt của yêu cầu đổi mới, phát triển và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Một giải phỏp đứng đắn đưa ra từ đầu những năm 90 của thế kỷ 20, dựa tờn quan điểm của chủ nghĩa Mỏc – Lờnin cũng như quan điểm của Đảng và chớnh phủ ta là cổ phần hoỏ cỏc doanh nghiệp Nhà nước. Trong Nghị quyết Hội nghị Trung Ương Đảng lần 2 khoỏ VII (11/1991) nờu rừ: “Chuyển một số doanh nghiệp quốc doanh có điều kiện thành công ty cổ phần và thành lập một số công ty quốc doanh cổ phần mới, phải làm thí điểm chỉ đạo chặt chẽ, rút kinh nghiệm chu đáo trước khi mở rộng phạm vi thích hợp”. Khi chỳng ta bắt đầu thực hiện cổ phần hoỏ doanh nghiệp Nhà nước là năm 1992, tớnh đến nay sau hơn 15 năm thực hiện thỡ quỏ trỡnh cổ phần hoỏ doanh nghiệp Nhà nước đó thu được những thành tựu đáng kể nhưng cũng còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần phải cú những biện phỏp khắc phục kịp thời để tiếp tục đẩy nhanh quỏ trỡnh cổ phần hoỏ doanh nghiệp nhà nước ở nước ta. Sau khi nghiờn cứu cỏc vấn đề về cổ phần hoỏ doanh nghiệp nhà nước, thấy được những tớch cực, hạn chế trong quỏ trỡnh thực hiện và sự cần thiết của cổ phần hoỏ doanh nghiệp nhà nước, em xinh mạnh dạn đưa ra ý kiến của mỡnh về đề tài: “Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở nước ta: thực trạng và giải pháp”. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY