Công tác hạch toán tại lâm trường Chiêm Hoá

MỤC LỤC Lời mở đầu1 Phần I: khái quát đặc điểm chung của Lâm Trường Chiêm hoá2 1. Sơ lược về sự hình thành và phát triển của Lâm Trường Chiêm Hoá2 2. Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp3 2.1. Tổng số cán bộ công nhân viên của đơn vị3 2.2. Đặc điểm hệ thống tổ chức quản lý của Lâm Trường4 3. Tổ chức bộ máy kế toán của Lâm Trường5 3.1. Sơ đồ bộ máy kế toán của Lâm Trường6 3.2. Tổ chức vận dụng hình thức kế toán7 4. Quy trình trồng rừng của Lâm Trường Chiêm Hoá9 5. Một số chỉ tiêu cơ bản của Lâm Trường9 Phần II: Công việc hạch toán10 Chương I: Quá trình hạch toán chủ yếu tại Lâm Trường Chiêm hoá10 A. Phương pháp kế toán quá trình cung cấp10 I. Kế toán hạch toán nguyên vật liệu10 II. Kế toán hạch toán công cụ dụng cụ15 B. Kế toán quá trình sản xuất18 I. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp18 II. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp19 III. Hạch toán chi phí sản xuất chung24 IV. Kế toán giá thành sản phẩm26 C. Kế toán quá trình tiêu thụ29 D. Kế toán xác định kết quả33 I. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí QLDN34 1. Chi phí bán hàng34 2. Chi phí quản lý doanh nghiệp35 II. Hạch toán chi phí thu nhập hoạt động khác37 1. Thu nhập hoạt động khác37 2. Chi phí hoạt động khác39 III. Xác định kết quả kinh doanh41 Chương II: Kế toán các nghiệp vụ khác44 A. Kế toán vốn bằng tiền44 1. Kế toán tiền mặt44 2. Kế toán tiền gửi ngân hàng49 B. Kế toán thuế53 I. Thuế giá trị gia tăng54 II. Thuế thu nhập doanh nghiệp56 Chương III: Lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của doanh nghiệp.60 A. Báo cáo tài chính60 I. Bảng cân đối kế toán60 II. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh61 III. Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp65 1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn65 2. Khả năng thanh toán65 3. Tỉ suất sinh lời66 4. Nhận xét68 Chương IV: Đánh giá - kết luận69 I. Đánh giá khái quát tình hình và phương pháp tổ chức như sau:69 1. Ưu điểm:69 2. Một số vấn đề tồn tại70 II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán ở Lâm Trường Chiêm Hoá.71 III. Đánh giá nhận xét giữa lí luận và thực tế72 IV. Những kiến nghị đối với nhà trường về nội dung chương trình và phương pháp tổ chức.73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY