Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội

<p> MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU4 CHƯƠNG I : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH6 I. Tiền lương và các khoản trích theo lương6 1. Khái niệm về tiền lương6 2. Nguyên tắc hạch toán lao động và tiền lương7 2.1. Phân loại lao động hợp lý7 2.2. Phân loại tiền lương một cách phù hợp9 3. Chức năng của tiền lương9 4. Các khoản trích theo lương10 4.1. Quỹ BHXH10 4.2. Quỹ BHYT10 4.3. Kinh phí công đoàn11 II. Công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương11 1. Trả lương theo thời gian 11 2. Trả lương theo sản phẩm 12 3. Trả lương khoán13 4. Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương14 4.1. Thủ tục, chứng từ hạch toán14 4.2. Tài khoản hạch toán15 4.3. Phương pháp hạch toán17 III. Vai trò của công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương21 1. Đối với người lao động 21 2. Đối với người sử dụng lao động (DN) 22 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH THAN HÀ NỘI 24 I. Giới thiệu về công ty24 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty24 2. Một vài đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Công ty trong những năm gần đây25 2.1 . Đặc điểm về cơ cấu tổ chức của Công ty25 2.2. Tình hình chung về công tác kế toán 28 2.2.1. Hình thức tổ chức công tác kế toán 28 2.2.2. Chức năng của bộ phận kế toán 29 2.2.3. Hình thức kế toán 30 2.2.4. Đặc điểm về cơ sở vật chất, khoa học kỹ thuật31 2.2.5. Đặc điểm về sản phẩm của Công ty32 2.2.6. Đặc điểm thị trường nguyên vật liệu đầu vào33 3. Lao động tiền lương ở Công ty kinh doanh chế biến than Hà Nội và yêu cầu quản lý35 II. Tình hình tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty kinh doanh và chế biến than Hà Nội37 1. Đặc điểm qui mô và cơ cấu lao động37 2. Phân loại lao động và định mức lao động38 2.1. Phân loại lao động38 2.2. Định mức lao động38 3. Tình hình quỹ lương và thu nhập của người lao động tại Công ty39 3.1. Tình hình quỹ lương39 3.2. Phương pháp tính lương của Công ty39 CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH THAN HÀ NỘI56 1. Nhận xét đánh giá chung toàn Công ty56 1.1. Mô hình quản lý và hạch toán56 1.2. Phương pháp hạch toán57 1.3. Tình hình lao động58 1.4. Hình thức trả lương58 2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương taị Công ty kinh doanh và chế biến than Hà Nội59 2.1. Hoàn thiện công tác trả lương59 2.2. Hoàn thiện công tác đánh giá sự thực hiện công việc 60 2.3. Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương 61 KẾT LUẬN63 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY