Công tác tổ chức vốn bằng tiền tại Công ty công trình giao thông 118

Trong số các tài sản mà doanh nghiệp nắm giữ có một loại tài sản đặc biệt đó là tiền. Chính dự trữ tiền cho phép doanh nghiệp mua các hàng hoá, dịch vụ cần thiết để tạo ra những hàng hoá và dịch vụ phục vụ cho mục đích trao đổi. Mọi quá trình trao đổi đều được thực hiện thông qua trung gian tiền. Do đó vốn bằng tiền là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoàn thành cũng như thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Với tính linh hoạt của đồng tiền việc sử dụng và quản lý chúng rất phức tạp và có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Mặt khác, kế toán là công cụ để điều hành các hoạt động kinh tế và kiểm tra bảo vệ tài sản, sử dụng nguồn vốn nhằm bảo đảm quyền sử dụng trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Trong công tác kế toán của doanh nghiệp chia làm nhiều khâu nhiều phần hành nhưng giữa chúng cố mối quan hệ hữu cơ gắn bó tạo thành một hệ thống quản lý thực sự có hiệu quả cao.Ngoài ra, mỗi thông tin kế toán thu được là kết quả của quá trình có tính hai mặt:Thông tin và kiểm tra. Căn cứ vào thông tin kế toán, nhà quản lý ra các kế hoạch, dự án và kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch,dự án đặt ra. Với vai trò hết sức quan trọng của vốn bằng tiền và lưu lượng tiền mặt luân chuyển trong kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn bằng tiền có quan hệ chặt chẽ với trình độ quản lý trên cơ sở tổ chức hợp lý hệ thống thông tin kế toán.Vì vậy , việc tổ chức hạch toán vốn bằng tiền nhằm đưa ra những thông tin đầy đủ nhất về thực trạng cơ cấu của vốn bằng tiền về các nguồn thu và sự chi tiêu của chúng trong quá trình kinh doanh để nhà quản lý có thể nắm bắt được thông tin kinh tế cần thiết, đưa ra những quyết định tối ưu về đầu tư, chi tiêu trong tương lai như thế nào. Hiện nay,nền kinh tế nước ta có những biến chuyển mạnh mẽ về kinh tế, nhà nước đ• khuyến khích mở rộng các hình thức đầu tư. Do đó, quy mô và kết cấu của vốn bằng tiền ngày càng phức tạp. Mục lục Phần I: một số vấn đề lý luận về vốn và quản lý vốn trong doanh nghiệp I.Khái niệm và phân loại vốn sản xuất trong doanh nghiệp 1.Khái niệm về vốn sản xuất 2.Phân loại về vốn sản xuất 3.Nhiệm vụ quản lý về vốn sản xuất trong doanh nghiệp 4.Vai trò của vốn sản xuất đối với doanh nghiệp II.Vốn cố định 1.Khái niệm vốn cố định và tài sản cố định 2.Đặc điểm tài sản cố định 3.Phân loại tài sản cố định 4.Hao mòn tài sản cố định 5.Khấu hao tài sản cố định 6.Các biện pháp sử dụng hợp lý, tiết kiệm vốn cố định III.Vốn lưu động 1.Khái niệm vốn lưu động 2.Đặc điểm vốn lưu động 3.Phân loại vốn lưu động 4.Các biện pháp sử dụng hợp lý, tiết kiệm vốn lưu động IV.Những nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản lý vốn của công doanh nghiệp V. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp Phần II: thực trạng công tác quản lý vốn ở công ty công trình giao thông 118 I. Đặc điểm chung của công ty công trình giao thông 118 1.Quá trình hình thành và phát triển 2.Đặc điểm về tổ chức quản lý và hoạt động SXKD của CT CTGT 118 Chức năng nhiệm vụ của công ty công trình giao thông 118 Đặc điểm về công tác quản lý của công ty II.Thực trạng về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty công trình giao thông 118 1.Thực trạng về vốn kinh doanh của công ty 2.Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty Phần III: một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý vốn ở công ty I.Một số giải pháp tạo vốn cho hoạt động SXKD của công ty 1.Huy động từ nguồn cổ phần hoá công ty 2.Tăng cường huy động từ nguồn khấu hao TSCĐ của công ty 3.Tăng cường huy động từ nguồn lợi nhuận để lại 4.Huy động từ CBCNV trong công ty 5.Sự hỗi trợ của nhà nước và của tổng công ty 6.Vay bên ngoài II.Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng của công ty III.Những kiến nghị nhằm thực hiện tốt các giải pháp đ• nêu: 1.Đối với nhà nước 2.Đối với công ty 118 và tổng công ty xây dựng CTGT 1

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY