Luận Văn Đấu Thầu

Đề tài Một số thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Đề tài Một số thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay


Thuật ngữ “ đấu thầu” đã trở nên quen thuộc trong những năm gần đây ở Việt Nam mặc dù nó đã được xuất hiện từ lâu trên thế giới. Trước đây khi nền kinh tế Việt Nam còn ở trong chế độ bao cấp, người bán chỉ sản xuất và bán những gì mình có và không quan tâm đến nhu cầu của người mua, do đó người mua ...


Chuyên đề Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu của công ty xây dựng 20 - LICOGI 20

Chuyên đề Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu của công ty xây dựng 20 - LICOGI 20


Trong quá trình thực hiện chuyển đổi nền kinh tế theo chủ trương đổi mới do Đại hội Đảng lần thứ VI đã đề ra, Đảng và Nhà nước ta không ngừng đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế nhằm thích ứng và tạo điều kiện phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa ...


Chuyên đề Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng thắng thầu của công ty cổ phần đầu tư kinh doanh và xây dựng 126

Chuyên đề Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng thắng thầu của công ty cổ phần đầu tư kinh doanh và xây dựng 126


Là một nước đang phát triển, nhu cầu đầu tư xây dựng ở nước ta rất lớn bao gồm đầu tư cho cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện lực, xây dựng công nghiệp, dân dụng…với mức vốn đầu tư hàng năm cho lĩnh vực này chiếm tỷ lệ không nhỏ trong GDP. Bên cạnh đó sự tăng lên của đầu tư nước ngoài ( Bằng vố ...


Luận văn Quy chế đấu thầu cơ sở pháp lý và thực tiễn áp dụng tại Tổng công ty Sông Đà

Luận văn Quy chế đấu thầu cơ sở pháp lý và thực tiễn áp dụng tại Tổng công ty Sông Đà


Cơ chế kinh tế thị trường xuất hiện cùng với công cuộc cải cách kinh tếở Việt Nam đãđược trên 15 năm. Nhờđó nền kinh tếđã thu được những thành tựu quan trọng bước đầu, tốc độ tăng trưởng được duy trìở mức độ tương đối cao trong một thời gian dài. Cùng với sự phát triển của đất nước, hoạt động xây dự ...


Luận văn Một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty xây dựng Hồng Hà -Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội

Luận văn Một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty xây dựng Hồng Hà -Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội


Một quy luật khắc nghiệt nhất của thị trường đó là cạnh tranh, mà đấu thầu là một hình thức tổ chức cạnh tranh. Theo đó bất kì một doanh nghiệp nào tham gia vào lĩnh vực xây dựng nếu không tiếp cận kịp với guồng quay của nó thì tất yếu sẽ bị đánh bật ra khỏi thị trường xây dựng. Thị trường xây dựng ...


Đề tài Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu ở công ty xây dựng số 4

Đề tài Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu ở công ty xây dựng số 4


Trong nền kinh tế quốc dân, sản phẩm của ngành xây dựng chiếm một vị trí đặc biệt. Trình độ, quy mô và tốc độ phát triển hợp lý của ngành quyết định nhịp độ phát triển của nền kinh tế, xác định khả năng cho phép mở rộng tái sản xuất, quyết định quy mô và thời gian giải quyết các vấn đề kinh tế - xã ...


Luận văn Xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Luận văn Xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam


Trong những năm bắt đầu công cuộc đổi mới, khi nguồn viện trợ nước ngoài bị cắt giảm đột ngột, nguồn đầu tư từ ngân sách eo hẹp, các doanh nghiệp nhà nước gặp nhiều khó khăn, vốn tiềm ẩn trong dân chưa huy động được nhiền, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã trở thành một chủ trương cấp ...


Đề tài Thực trạng và giải pháp khai thác sử dụng than ở Quảng Ninh

Đề tài Thực trạng và giải pháp khai thác sử dụng than ở Quảng Ninh


Giai đoạn 1997-2002, nhu cầu than trong nước ít biến động; giai đoạn 2003 - 2007, sản lượng tiêu thụ than của Việt Nam tăng 119.89%. Đặc biệt, nhu cầu tiêu thụ than của Việt Nam được dự đoán tăng trong những năm tiếp theo, do trong thời gian vừa qua, Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch xây dựng nhiều n ...


Đề tài Nghiên cứu thị trường bất động sản - Thực trạng nhà đất Hà Nội

Đề tài Nghiên cứu thị trường bất động sản - Thực trạng nhà đất Hà Nội


Bất động sản (BĐS) gắn liền cuộc sống của mọi thành viên trong xã hội. cùng với thị trường vốn, thị trường lao động thị trường BĐS là một trong những thị trường đầu vào của một quá trình sản xuất.


Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở Công ty xây lắp vật tư kỹ thuật - Hà nội

Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở Công ty xây lắp vật tư kỹ thuật - Hà nội


Trong quá trình đổi mới xây dựng đất nước theo con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá, các dự án đầu tư xây dựng là một phần quan trọng của sự phát triển kinh tế. Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay chúng ta có thể khẳng định được rằng: Mọi hoạt động sản xuất xây lắp có tầm quan trọng to lớn trong quá ...


Đề tài Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng thắng thầu trong đấu thầu xây lắp quốc tế của công ty xây dựng Lũng Lô

Đề tài Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng thắng thầu trong đấu thầu xây lắp quốc tế của công ty xây dựng Lũng Lô


Cùng với sự chuyển đổi kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước, theo định hướng XHCN là mở cửa nền kinh tế, chấp nhận sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước cũng như trên trường quốc tế. Trong lĩnh vực XDCB cũng vậy, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp xây dựng ngà ...


Hồ sơ mời thầu gói xây lắp cụ thể của một công trình

Hồ sơ mời thầu gói xây lắp cụ thể của một công trình


. Trường THPT Nam Duyên Hà có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo luật đấu thầu gói thầu xây lắp công trình Nhà học và phục vụ học tập Trường THPT Nam Duyên Hà, huyện Hưng Hà theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. 2. Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ ...


Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở công ty Cavico Việt Nam

Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở công ty Cavico Việt Nam


Trong sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hoá hiện - đại hoá. Phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa với mục tiêu xây dựng nước ta thành một nước có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát tr ...


Chuyên đề Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu thầu ở Công ty Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội

Chuyên đề Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu thầu ở Công ty Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội


Trong chu trình của mỗi dự án đầu tư phát triển dù của Nhà nước hay của tư nhân, chủ đầu tư đều phải thực hiện rất nhiều các công việc khác nhau, từ việc xây dựng, phân tích, thẩm định dự án…. đến việc mua sắm vật tư thiết bị, chọn công nghệ…Để thực hiện được những việc này chủ đầu tư có thể tự làm ...


Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở Công ty xây dựng Hồng Hà thuộc tổng công ty xây dựng Sông Hồng

Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở Công ty xây dựng Hồng Hà thuộc tổng công ty xây dựng Sông Hồng


Cạnh tranh là một yếu tố tất yếu trong nền kinh tế thị trường, nó góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế phát triển có hiệu quả. Trong lính vực xây dựng thì vấn đề cạnh tranh tồn tại dưới hình thức đấu thầu. Đây là hình thức canh tranh đặc thù của doanh nghiệp Đất nước ta đang đẩy nhanh quá trình công ...


Chuyên đề Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội

Chuyên đề Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội


Trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay và đặc biệt là sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại Thế giới WTO thì sự cạnh tranh ngày càng trở nên găy gắt và khốc liệt hơn, điều đó làm cho cac doanh nghiệp luôn phải đương đầu với những khó khăn và thách thức. Muốn tồn tại và phát triển, kh ...


Luận văn Đánh giá tác động của tổ hợp công trình lên trường thủy động lực vùng cửa sông ven biển Cửa Tùng - Quảng Trị

Luận văn Đánh giá tác động của tổ hợp công trình lên trường thủy động lực vùng cửa sông ven biển Cửa Tùng - Quảng Trị


Dải ven biển cửa sông Trung Bộkéo dài trên 1000 km, là nơi tập trung dân cưvà nhiều khu kinh tếven biển quan trọng khác. Trong những năm gần đây, tình hình biến động hình thái dải ven biển tại khu vực trên đang diễn ra theo chiều hướng bất lợi nhưlũlớn, cửa sông di động, bồi lắng và xói lở, gâ ...


Đề xuất các biện pháp khắc phục tình trạng bán thầu trong xây dựng cơ bản

Đề xuất các biện pháp khắc phục tình trạng bán thầu trong xây dựng cơ bản


Đề tài nghiên cứu và phát hiện ra một số khe hổng, và những mâu thuẫn còn tồn tại trong các văn bản pháp luật hiện hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng dẫn đến những khó khăn trong việc hạn chế và xoá bỏ hiện tượng tiêu cực: bán thầu giữa các nhà thầu xây lắp. Từ đó, đề tài đưa ra cá ...


Chuyên đề Công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đông Anh

Chuyên đề Công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đông Anh


Đô thị hoá song hành với quá trình công nghiệp hoá ở nước ta đang từng ngày làm thay đổi diên mạo đất nước, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cuộc sống hiện đại. Nhưng ở một bình diện khác, làn sóng đô thị hoá tự phát trên diện rộng cũng làm nảy sinh nhiều bất cập và để lại những hậu quả nặng nề về ...


Đồ án Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu tại công ty cổ phần sửa chữa đường bộ và xây dựng tổng hợp Quảng Bình

Đồ án Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu tại công ty cổ phần sửa chữa đường bộ và xây dựng tổng hợp Quảng Bình


Giới thiệu khái quát chung về Công ty. - Tên Công ty : Công ty cổ phần sửa chữa đường bộ và XDTH Quảng Bình - Tên giao dịch : ROAD MAINTENACE AND COMPLEX CONTRUCTINON JOINT STOCCK COMPANY OF QUANG BINH - Trụ sở chính : Phường Bắc lý - Thành phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình - Điện thoại : 052-3 ...