Đề án Lý luận của Lênin về chủ nghĩa tư bản Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sự vân dụng lý luận đó ở Việt Nam hiện nay

Sau nhiều năm chuyển đổi cơ chế kinh tế, hiện nay, công cuộc đổi mới ở nước ta đang chuyển sang một giai đoạn mới - giai đoạn hình thành cơ cấu và thể chế kinh tế thị trường định hướng xh chủ nghĩa (XHCN). Kết quả quan trọng của đường lối đổi mới chuyển sang cơ chế thị trường và mở cửa, hội nhập này là sự hình thành và phát triển của thành phần kinh tế tư bản Nhà nước (TBNN) theo con đường lý luận Lênin đã chỉ ra. Các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư bản Nhà nước mà ta thấy được hiện nay dưới các hình thức: Các Công ty liên doanh, các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài . Các khu công nghiệp, khu chế xuất. Đây là các doanh nghiệp từ sự hợp tác của kinh tế Nhà nước với các nhà đầu tư nước ngoài. Trên một hướng khác, lại có các hình thức kinh tế (TBNN) cũng ra đời từ sự kết hợp giữa kinh tế Nhà nước với các nhà tư bản tư nhân trong nước, với các tư nhân và hộ sản xuất hàng hoá và dịch vụ trong các hình thức hợp tac. Dù gọi đó là tên gì, xét về mặt lý luận kinh tế - chính trị hay là về chiến lược, sách lược thì cuộc sống cũng đang thúc đẩy sự phát triển kinh tế tư bản Nhà nước. Đề tài "Lý luận của Lênin về chủ nghĩa tư bản Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sự vân dụng lý luận đó ở Việt Nam hiện nay". Được đưa ra để có thể nắm bắt được tư duy lý luận và năng lực tổ chức thực hiện của vấn đề này. Đề tài đi sâu vào nghiên cứu hai vấn đề chính sau: I. Lý luận của Lênin về chủ nghĩa tư bản Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. II. Sự vận dụng lý luận của Lênin về chủ nghĩa tư bản Nhà nước ở Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY