Đề tài Bảo tàng Hải Phòng trong phát triển du lịch thành phố

<p> Du lịch Việt Nam trong những năm gần đây đã từng bƣớc vƣơn lên góp phần xứng đáng trong tăng trƣởng kinh tế hàng năm và có vị trí quan trọng trong chiến lƣợc phát triển kinh tế, xã hội của nƣớc ta. Nếu nhƣ tài nguyên thiên nhiên hấp dẫn du khách bởi sự hoang sơ, độc đáo, tính truyền thống cũng nhƣ tính địa phƣơng của nó thì tài nguyên du lịch nhân văn thu hút khách bởi tính đa dạng, phong phú, độc đáo, tính truyền thống cũng nhƣ tính địa phƣơng của nó. Đây là cơ sở tạo nên các loại hình du lịch văn hoá phong phú. Trong lịch sử dựng nƣớc và giữ nƣớc của dân tộc ta, truyền thống yêu nƣớc, đoàn kết để tạo nên sức mạnh chống lại sự hà khắc của thiên nhiên, chống lại áp bức bóc lột, chống giặc ngoại xâm luôn luôn gắn liền với truyền thống hiếu học, sáng tạo trong văn hóa, trong nghệ thuật và trong giao tiếp ứng xử. Bằng chứng chứng minh cho đặc trƣng cho văn hóa dân tộc, cho các truyền thống lịch sử - văn hóa nói trên, chính là hệ thống các di tích lịch sử - văn hóa, các tài liệu, hiện vật bảo tàng và hệ thống các bảo tàng Việt Nam. Bảo tàng nhƣ một chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, một phần của ký ức, giúp cho những ngƣời đƣơng đại có thể tiếp cận hiểu rõ hơn đƣợc các giai đoạn lịch sử của dân tộc, nhận thức đƣợc xã hội và văn hóa thời quá khứ. Xét dƣới góc độ bảo tàng học thì chúng là những biểu hiện cụ thể và dễ nhận biết về bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Hải Phòng là một thành phố trực thuộc Trung ƣơng, có cảng Hải Phòng cùng các khu phố rực sắc hoa phƣợng đỏ, sầm uất và vùng ngoại thành còn nhiều nét dân dã. Toàn bộ thành phố Hải Phòng vốn là phần đất của vùng ven Bảo tàng Hải Phòng trong phát triển du lịch thành phố Sinh viên: Đoàn Thị Tuyết Anh - Lớp VH903 2 biển thuộc trấn Hải Dƣơng - Xứ Đông có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa, có tiềm năng du lịch và là một trong những điểm du lịch hấp dẫn của Việt Nam. Các giá trị lịch sử - văn hóa đó của Hải Phòng ngoài việc đƣợc giới thiệu qua các trang sách, các thƣớc phim; còn đƣợc phản ánh khá đậm nét trong ba bảo tàng lớn đặt tại thành phố là: Bảo tàng Hải Phòng, Bảo tàng Quân Khu Ba và Bảo tàng Hải Quân. Các bảo tàng này có tiềm năng rất lớn không những góp phần phát triển du lịch của thành phố, mà còn góp phần giáo dục, khích lệ thế hệ trẻ góp sức mình nối tiếp cha ông vào công cuộc xây dựng đất nƣớc nói chung và thành phố nói riêng. Tuy nhiên, các bảo tàng này đến nay vẫn chƣa đƣợc khai thác hết hiệu quả. Do vậy cần phải có những phƣơng hƣớng và giải pháp phù hợp để khai thác nguồn tài nguyên đặc biệt này cho phát triển du lịch Hải Phòng một cách toàn diện và sâu sắc. Là sinh viên của ngành Văn hóa Du lịch, em cảm thấy tự hào khi mình đƣợc học và tìm hiểu về văn hóa Việt Nam, về truyền thống lịch sử đánh giặc giữ nƣớc của ông cha ta và các bậc đàn anh đi trƣớc, vì nhờ sự hy sinh anh dũng và lòng quả cảm của họ đã đem lại cuộc sống yên bình cho chúng em ngày hôm nay. Bằng tình cảm “uống nƣớc nhớ nguồn” thế hệ chúng em -những ngƣời nối tiếp trang sử vẻ vang đó - mong muốn đƣợc duy trì bảo tồn và phát triển các tinh hoa văn hóa của dân tộc để giới thiệu với mọi ngƣời và bạn bè trên thế giới những tinh hoa đó. Chính vì những lý do trên, em đã lựa chọn đề tài “Bảo tàng Hải Phòng trong phát triển du lịch thành phố” làm khóa luận tốt nghiệp Đại học của mình. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY