Đề tài Bảo tàng vũ trụ - Hàng không Việt Nam

Bảo tàng là thiết chế văn hóa có chức năng sƣu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trƣng bày, giới thiệu di sản văn hóa, bằng chứng vật chất về thiên nhiên, con ngƣời và môi trƣờng sống của con ngƣời, nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hƣởng thụ văn hóa của công chúng Tùy thuộc vào loại và loại hình của Bảo tàng mà các khâu công tác nhƣ nghiên cứu, sƣu tầm, kiểm kê, bảo quản, trƣng bày, giáo dục đƣợc tiến hành cho phù hợp T những năm 90 các nhà nghiên cứu Bảo tàng học đã chia thành 6 loại hình Bảo tàng cơ bản: Bảo tàng thuộc loại hình lịch sử xã hội; Bảo tàng thuộc loại hình khoa học và lịch sử tự nhiên; Bảo tàng thuộc loại hình nghệ thuật; Bảo tàng thuộc loại hình khoa học kỹ thuật; Bảo tàng thuộc loại hình nhóm văn học (đề cập đến lịch sử văn hóa của mỗi quốc gia); Bảo tàng khảo cứu địa phƣơng Ngày nay các Bảo tàng đã phát triển phong phú, đa dạng cả về chất lƣợng và số lƣợng, việc phân loại đƣợc chia thành các nhóm nhỏ hơn để đáp ứng việc nghiên cứu và tiếp cận Bảo tàng. Bảo tàng động vật, là loại bảo tàng thuộc loại hình khoa học và lịch sử tự nhiên. Dựa theo những xu thế phát triển của xã hội và nhu cầu học tập và nghiên cứu của con ngƣời,làm em lựa chọn đề tài nghiên cứu và thiết kế công trình bảo tàng Hàng không – vũ trụ Việt nam. Công trình này đƣợc đặt ở Tp. Hồ Chí Minh

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY