Đề tài Chính sách nhập khẩu công nghệ mới, công nghệ cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam – thực trạng và giải pháp

<p> Công nghệ là một yếu tố rất quan trọng không thể thiếu đ-ợc đối với quá trình sản xuất trong các doanh nghiệp của mỗi quốc gia. Doanh nghiệp là nơi sử dụng công nghệ để sản xuất ra hàng hoá, đồng thời cũng tại đây là nơi tạo ra công nghệ mới, công nghệ hiện đại, đến l-ợt mình công nghệ lại có ảnh h-ởng mạnh mẽ đến trình độ phát triển của lực l-ợng sản xuất và quan hệ sản xuất. Công nghệ là một nhân tố có tính quyết định đến chất l-ợng và khả năng cạnh tranh của hàng hoá trên thị tr-ờng. Hiện nay công nghệ đang sử dụng trong các doanh nghiệp ở n-ớc ta nhìn chung đang ở trình độ thấp, thậm chí ở nhiều doanh nghiệp công nghệ còn lạc hậu nên chất l-ợng sản phẩm còn kém, chi phí sản xuấtlớn, giá thành cao dẫn đến khả năng cạnh tranh trên thị tr-ờng trong và ngoài n-ớc còn yếu. Muốn khắc phục đ-ợc tình trạng này, vấn đề mấu chốtlà phải đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất với công nghệ và trình độ quản lý tiên tiến; các doanh nghiệp phải nhập khẩu và làm chủ đ-ợc công nghệ mới, công nghệ cao từ các n-ớc có trình độ khoa học - kỹ thuật phát triển; vấn đề này phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống chính sách liên quan đến nhập khẩu công nghệ của quốc gia. Trong những năm qua, đặc biệt làtừ những năm 90 trở lại đây tr-ớc yêu cầu hội nhập kinh tế vào khu vực và thế giới với nhiều cơ hội và thách thức đặt ra, các doanh nghiệp n-ớc ta đã có nhiều chuyển động tích cực trong đó có việc đổi mới và nhập khẩu công nghệ hiện đại từ nhiều n-ớc trên thế giới và đạt đ-ợc nhiều thành tựu đáng kể, nhiều ngành và lĩnh vực đã cảithiện rõ rệt về trình độ công nghệ nh- ngành b-u chính viễn thông, xây dựng, giaothông và một số ngành công nghiệp nhẹ . Những năm đầu của thời kỳ đổi mới hoạt động nhập khẩu công nghệ, máy móc thiết bị còn chiếm tỷ trọng rất nhỏ bé, chỉ chiếm 10% trong tổng kim ngạch nhập khẩu, cho đến những năm 1997 - 2000 với việc các doanh nghiệp có vốn đầu t-n-ớc ngoài đầu t-vào Việt nam thì kim ngạch nhập khẩu máy móc, thiết bị cũng tăng lên đáng kể, từ 15,3% năm 1997 đến 18 % năm 2000 so với tổng kim ngạch nhập khẩu (KNNK năm t-ơng ứng là 1,77 - 2.57 tỷ USD). Các DN có vốn đầu t- n-ớc ngoài có tỷ trọng này cao hơn so với chung của cả n-ớc là 20 - 43%. Qua những số liệu trên đây, có thể thấy rằng kim ngạch nhập khẩu máy móc, thiết bị của Việt Nam trong thời gian qua còn rất nhỏ bé, định h-ớng của chính phủ là trong thời gian tới đ-a KNNK máy móc, thiết bị lên 1% GDP vào năm 2005 và 1,5% GDP vào năm 2010. Tuy nhiên, trong công tác nhập khẩu công nghệ cũng tồn tại nhiều vấn đề mà bản thân các doanh nghiệp ch-a đủ sức để giải quyết nh-: Các vấn đề về tiếp cận thông tin về công nghệ, về giá cả thị tr-ờng, về các nguồn cung ứng công nghệ; năng lực tài chính của doanh nghiệp còn yếu; trình độ khoa học kỹ thuật của đội ngũ lao động còn thấp; điều kiện cơ sở vật chất hiện có còn lạc hậu gây khó khăn cho việc sử dụng và làm chủ công nghệ mới. 3 Đồng thời, chính sách nhập khẩu công nghệ của Nhà n-ớc với những -u đãi về thuế, về các biện pháp phi thuế cũng nh-các biện pháp hỗ trợ nhập khẩu công nghệ còn ở mức độ hạn chế, ch-a đủ giúp các doanh nghiệp v-ợt qua những khó khăn, hạn chế để tiếp cận và đổi mới công nghệ. Tr-ớc đây, trong công tác xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các quốc gia khác trên thế giới đ-ợc thực hiện qua các hợp đồng mua bán ngoại th-ơng (đối với các n-ớc TBCN) hoặc các nghị định th-về trao đổi hàng hoá (đối với các n-ớc XHCN), do vậy việc nhập khẩu công nghệ ở Việt Nam không có luật riêng điều chỉnh. Cho đến nay, việc điều chỉnh nhập khẩu công nghệ đ-ợc điều tiết bằng nhiều nghị định và các văn bản qui phạm pháp luật nh-: Bộ luật dân sự (phần chuyển giao công nghệ), luật th-ơng mại, luật đầu t-n-ớc ngoài, các nghị định về qui chế đấu thầu, quy chế quản lý đầu t-và xây dựng và các quyết định của thủ t-ớng chính phủ về quản lý xuất nhập khẩu. Các văn bản này đề cập đến những nội dung chủ yếu sau: Đối t-ợng, phạm vi điều chỉnh của việc nhập khẩu công nghệ; quyền và nghĩa vụ của các bên mua, bán; các điều kiện chuyển giao, tiếp nhận và sử dụng công nghệ; giá cả và điều kiện thanh toán; quản lý và phê duyệt của các cơ quan nhà n-ớc đối với các hợp đồng mua bán; những vấn đề giải quyết tranh chấp v.v. Do không có văn bản riêng quy định các vấn đề về nhập khẩu (trong đó có nhập khẩu công nghệ), nên quan hệ nhập khẩu chịu sự điều chỉnh của hàng loạt văn bản luật và d-ới luật, mà trong đó các điều khoản quy định về nhập khẩu không đồng bộ, cụ thể và còn chồng chéonên đã gây nhiều khó khăn trong thực tiễn đối với các cơ quan quản lý của nhà n-ớc và các doanh nghiệpkhi nhập khẩu công nghệ. Tr-ớc yêu cầu đẩy nhanh tiến trình CNH, HĐH đất n-ớc, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, việc khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác đ-ợc các cơ hội, tiếp cận, đón đầu và sử dụng đ-ợc công nghệ mới, công nghệ cao sẽ là mục tiêu trọng yếu của chính sách nhập khẩu công nghệ quốc gia. Hơn nữa, bất kỳ một chính sách nào dù tốt đến đâu cũng chỉ phát huy tác dụng trong những thời kỳ nhất định. Vì vậy, cần phải liên tục nghiên cứu để điều chỉnh chính sách này cho phù hợp với những yêu cầu của thực tiễn đặt ra. Về vấn đề này cũng đã có một số đề tài nghiên cứu, ví dụ nh-đề tài “Định h-ớng và giải pháp nhằm đảm bảo nhập khẩu hàng hoá công nghệ nguồn phục vụ công nghiệp hoá hiện đại hoá”. Trong đề tài này các tác giả đã nghiên cứu và đ-a ra các định h-ớng và giải pháp nhằm nhập khẩu đ-ợc công nghệ nguồn phục vụ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất n-ớc. Tuy nhiên việc nhập khẩu công nghệ mới, công nghệ cao có nội dung rộng hơn, bao trùm hơn và có tác dụng tích cực hơn trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n-ớc. Chính vì vậy, đề tài: ”Chính sách nhập khẩu công nghệ mới, công nghệ cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Việt Nam - thực trạng và giải pháp"đ-ợc tiến hành nghiên cứu sẽ góp phần đáp ứng cả về lý luận và thực tiễn những vấn đề đặt ra cho công tác nhập khẩu công nghệ mới, công nghệ cao. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY