Đề tài Chính sách tiền tệ với vấn đề bình ổn thị trường chứng khoán Việt Nam

1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu. Thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ mới hình thành và phát triển được mười năm nhưng nó đã thực sự trở thành một “địa chỉ” hấp dẫn thu hút dân chúng và doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư, đồng thời thị trường chứng khoán ngày càng khẳng định vai trò và tầm ảnh hưởng to lớn của nó tới nền kinh tế Việt Nam. Giai đoạn 2006-2010 đánh dấu sự phát triển nhanh chóng của thị trường chứng khoán Việt Nam cả về quy mô và chất lượng. Thị trường chứng khoán Việt Nam có những biến động mạnh mẽ và đa dạng, có thăng, có trầm, khi sôi động, khi ảm đạm, có bước tiến vững chắc nhưng cũng có những bước hụt đầy tiếc nuối Những cung bậc thăng trầm của thị trường chứng khoán chịu ảnh hưởng nhất bởi “chính sách tiền tệ”. Nhân tố này quyết định tới xu hướng thị trường và tâm lý của nhà đầu tư, bất cứ sự thay đổi nào của chính sách tiền tệ đều có thể làm thay đổi niềm tin của nhà đầu tư. Đặc biệt trong vài năm trở lại đây kinh tế thế giới có nhiều bất ổn, thị trường chứng khoán thế giới nói chung, thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng biến động thất thường, không ổn định gây tổn hại cho nhà đầu tư và gây ra tâm lý hoang mang trên thị trường. Để tăng cường nhận thức của nhà đầu tư về sự ảnh hưởng của chính sách tiền tệ tới thị trường chứng khoán và vai trò bình ổn của nhân tố này tới thị trường chứng khoán các tác giả đã lựa chọn và hoàn thành đề tài “Chính sách tiền tệ với vấn đề bình ổn thị trường chứng khoán Việt Nam” với hi vọng củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào tương lai thị trường chứng khoán Việt Nam. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Đề tài nghiên cứu tập trung vào một số vấn đề cơ bản sau: - Góp phần làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về thị trường chứng khoán, chính sách tiền tệ, các nhân tố của chính sách tiền tệ, tác động và vai trò của chúng trong việc bình ổn thị trường chứng khoán. - Phân tích cụ thể tác động của chính sách tiền tệ và vai trò của nó với việc bình ổn thị trường chứng khoán qua việc phân tích thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2006-2010 và qua phân tích tình hình một số mã cổ phiếu tiêu biểu. - Đưa ra những dự báo về xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, phân tích những nguyên nhân gây bất ổn cho thị trường chứng khoán, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của chính sách tiền tệ tới bình ổn thị trường chứng khoán Việt Nam. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài. - Đối tượng nghiên cứu: lý luận chung về sự ảnh hưởng của chính sách tiền tệ tới thị trường chứng khoán và vai trò của chính sách tiền tệ bình ổn thị trường chứng khoán. - Phạm vi nghiên cứu: đề tài nghiên cứu chính sách tiền tệ và các yếu tố của nó có tác động tới thị trường chứng khoán thông qua phân tích chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam (Vn-Index) trong giai đoạn 2006-2010 và qua phân tích 4 mã chứng khoán tiêu biểu là: FPT, REE, ACB, PVS. 4. Phương pháp nghiên cứu. Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: - Phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác - Lênin là cơ sở phương pháp luận. - Kết hợp lý luận với phân tích thực tế tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam qua chỉ số Vn-Index và tình hình một số chứng khoán tiêu biểu. - Kết hợp phương pháp phân tích đánh giá, tổng hợp thống kê, quy nạp, diễn giải, so sánh, nghiên cứu tài liệu - Tham khảo ý kiến các chuyên gia, kế thừa các kết quả đã nghiên cứu. 5.Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. - Ý nghĩa khoa học: đề tài hệ thống hóa được những vấn đề lý luận cơ bản về thị trường chứng khoán, chính sách tiền tệ, các yếu tố của chính sách tiền tệ tác động tới thị trường chứng khoán Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề tài phân tích đánh giá thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ đó chỉ ra những nguyên nhân gây bất ổn cho thị trường chứng khoán Việt Nam; nguyên nhân gây nên những hạn chế của chính sách tiền tệ trong việc bình ổn thị trường chứng khoán Việt Nam. - Ý nghĩa thực tiễn: Đề tài phân tích và đưa ra dự báo về xu thế phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục hạn chế của chính sách tiền tệ và tăng cường hiệu quả của chính sách này để bình ổn thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới. 6.Kết cấu của đề tài. Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục các tài liệu tham khảo, nội dung của đề tài được chia làm 3 phần: - Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về thị trường chứng khoán và chính sách tiền tệ. - Chương 2: Thực trạng những tác động của chính sách tiền tệ tới việc bình ổn thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2006-2010. - Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả của việc sử dụng chính sách tiền tệ nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY